Mipro MISONET ratkaisuna Laukaan Vesihuollon automaatiojärjestelmien keskittämisessä turvallisemmaksi ja kustannustehokkaaksi

Vesihuollon automaatiojärjestelmät ovat monesti hyvin pirstaloituneita. Joku toimittaa automaation, toinen valvomon ja kolmas osapuoli vastaa tietoliikenneyhteyksistä. Eri toimijoiden toteuttama kokonaisuus voi olla loppukäyttäjälle turhan monimutkainen, eikä vikatilanteessa oikein tiedä keneen ottaa yhteyttä. Nopeiden muutos- ja viankorjaustöiden tekeminen hidastuu, jos työhön tarvitaan kaikkien eri toimijoiden työpanosta. Jos eri toimijoiden välinen yhteistyö ei suju saumattomasti, näyttäytyy se loppukäyttäjille niin, että ”järjestelmä ei toimi” – ehkä leimaten samalla kaikki osapuolet. Yhdestä viankorjauksesta tai muutoksesta tulee laskuja monesta eri suunnasta, vaikeuttaen asiakkaan kokonaiskustannusten arviointia.

Mipro pyrkii taklaamaan näitä haasteita niin sanotulla ”yhden luukun periaatteella”, jossa asiakas saa kaikki aiemmin mainitut osa-alueet saman katon alta. Ongelmatilanteessa asiakas tietää aina mihin kannattaa soittaa – Miprolle. Ratkaisumme ydin on Mipron MISONET -automaatiojärjestelmä: se on kehitetty laaja-alaisten vesi- ja energiahuollon prosessien ohjaukseen ja valvontaan. Järjestelmä perustuu teollisuudessa yleisesti käytettyyn ohjelmisto- ja laitteistoteknologiaan ja tarkkaan harkittuihin käyttöominaisuuksiin. Niiden toimintavarmuus ja korkea suorituskyky vastaavat turvallisen vesihuollon vaatimuksia ja täyttävät jatkuvasti tiukentuvat ympäristövaatimukset. Kattava automaatiojärjestelmä, yhdistettynä asiakkaalle tarjottavaan tukipalveluun, takaa asiakkaalle mahdollisimman kattavan varmuuden järjestelmän toimivuudesta.

Laukaan vesihuollon kokonaisratkaisu

Laukaan Vesihuolto Oy:n ja Mipron välinen yhteistyö on kestänyt jo liki neljännesvuosisadan – vuodesta 1998 asti. Laukaan Vesihuolto toimittaa noin 19 000 asukkaan Laukaan kunnan vesiverkostoon talousvettä ja huolehtii jätevesien poisjohtamisesta. Yhteensä vuosien varrella Laukaaseen toimitettuun MISONET automaatiojärjestelmään on liitetty noin 135 puhdas- ja jätevesikohdetta.

Viime vuosina yleistyneiden kyberhyökkäysten lisääntyminen on saanut huomion kiinnittymään myös vesihuollon kyberturvallisuuteen; onhan vesihuolto osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, jonka turvallisuus on äärimmäisen tärkeää meille jokaiselle. Laukaassa on asiakkaalle pyritty tarjoamaan, ei pelkästään mahdollisimman vaivaton ja kokonaisvaltainen ratkaisu, mutta myös turvallinen ja tehokas. Mipron ”prosessiverkko palveluna” toteutuksessa asiakkaalle rakennettiin kaikki tarvittavat tietoliikennepalvelut vesihuollon tietoturvalliseen hallintaan ja valvontaan. Valvomoon toteutettu MISONET-palvelin on kahdennettu, joka takaa keskeytyksettömän ja vikaturvallisen käytön myös ongelmatilanteissa; valvomoon asennettuun valokuituliittymän vikatilanteessa yhteys vaihtuu automaattisesti varayhteydelle. Turvallisuutta ja käytettävyyttä lisää myös mahdollisuus valvomon etäkäyttöön, joka onnistuu helposti ja tietoturvallisesti – niin kannettavilta tietokoneilta, kuin myös mobiililaitteilta.

Kokonaisvaltaisen valvomoprojektin käyttöönotto aloitettiin Laukaassa kesäkuussa 2021. Tällöin MISONET-valvomoon liitettiin jo olemassa olevat puhdasvesikohteet. Käyttöönotto pyrittiin tekemään mahdollisimman ripeästi, jotta vedenjakeluun ei muodostuisi keskeytyksiä, jotka siten näkyisi kunnan asukkaille. Elokuusta alkaen valvomoon liitettiin puolestaan jätevedenpumppaamot, jonka jälkeen valvomosta oli siis kattava näkymä sekä kunnan puhdas- että jätevesikohteisiin. Vuosien yhteistyö ei suinkaan lopu valvomoprojektiin, vaan vesihuollon kehitystyötä jatketaan erilaisilla elinkaaritöillä ja muilla parannuksilla, jotka tekevät Laukaan Vesihuollon toiminnasta entistäkin varmempaa sekä tehokkaampaa – turvallisuudesta tinkimättä.


LUE LISÄÄ

LAUKAAN VESIHUOLTO OY


KIRJOITTAJA

Olli Norola

Järjestelmäasiantuntija

Olli on työskennellyt Miprolla lähes 12 vuotta vesi- ja energiahuollon järjestelmien parissa. Hänen päävastuualueena on turvallisten valvomoratkaisuiden suunnittelu, valvomo-ohjelmointi, käyttöönotot ja asiakaskoulutukset.