Keskitetty tietokonepohjainen liikenteenohjausjärjestelmä

Liikenteenohjausjärjestelmä

Mipron modulaarinen ja joustava liikenteenohjausjärjestelmä varmistaa luotettavan ja tehokkaan rataliikenteen kaikissa tilanteissa. Järjestelmä integroituu saumattomasti erityyppisiin asetinlaitejärjestelmiin ja tarjoaa yhtenäisen käyttöympäristön, tiedonsiirtoyhteydet ja rajapinnat niiden ohjaukseen.

DYNAAMINEN OHJAUSYMPÄRISTÖ JA AUTOMATIIKKA TEHOSTAVAT KÄYTTÄJIEN TYÖTÄ

Liikenteenohjaajien on työssään hallittava entistä suurempia tietomääriä: hallittavat ohjausalueet ovat kasvaneet resurssien käytön tehostuessa ja liikenteenohjauskeskusten keskittyessä. Liikenteenohjaajien työ vaatii myös jatkuvaa yhteydenpitoa radan kunnossapitoon, junan kuljettajiin ja vaihtotyöhenkilöstöön. Valtavasta tietomäärästä liikenteenohjaajan on pystyttävä välittömästi havaitsemaan poikkeavat tilanteet ja tapahtumat ja reagoitava niihin nopeasti. Mipron liikenteenohjausjärjestelmä ottaa liikenteenohjaajien työn haasteet huomioon; se on nimenomaan suunniteltu yhteistyössä käyttäjien kanssaan.

OMINAISUUDET

Modulaarinen järjestelmärakenne

Helposti integroitava ja mukautuva

Korkea käytettävyys ja jatkuva järjestelmäkehitys

Helppokäyttöisyys

Yhtenäiset, käyttäjäystävälliset toiminnot

MIPRON RATKAISUT VOI INTEGROIDA MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTELMIIN.

MODULAARINEN JÄRJESTELMÄRAKENNE

Joustavan, modulaarisen järjestelmärakenteen ansiosta Mipron liikenteenohjausjärjestelmä soveltuu pieniin ja suuriin asennuksiin – yksittäisestä työasemasta ohjauskeskukseen. Järjestelmän voi rakentaa vaiheittain ja sen kokoa ja ominaisuuksia voi laajentaa missä tahansa elinkaaren vaiheessa.

HELPOSTI INTEGROITAVA JA MUKAUTUVA

Järjestelmä liittyy saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin, prosesseihin ja laitteisiin. Se hyödyntää vakio tiedonsiirtoverkkoja tiedon hakuun ja välittämiseen ja integroituu saumattomasti eri tekniikoilla toteutettuihin asetinlaitejärjestelmiin.

KORKEA KÄYTETTÄVYYS JA JATKUVA JÄRJESTELMÄKEHITYS

Mipron liikenteenohjausjärjestelmä muodostuu käytössä koetelluista komponenteista ja ohjelmistoista, mikä takaa jatkuvan ja kustannustehokkaan järjestelmäkehityksen.

KESKITETTY, HAJAUTETTU TAI PAIKALLINEN OHJAUS

Joustavan järjestelmärakenteen ansiosta sitä voidaan operoida keskitetysti yhdestä liikenteenohjauskeskuksesta tai hajautetusti etäohjauspisteiden kautta. Etäohjauspisteet voivat sijaita maantieteellisesti hyvinkin laajalla alueella.

SELKEÄ JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN LIIKENTEEN VISUALISOINTI

Järjestelmää voidaan operoida yhtenäisen käyttöliittymän kautta asetinlaitejärjestelmästä riippumatta. Käyttöliittymä sisältää useita näyttötasoja, yksityiskohtaisesta käyttäjän näkymästä raideverkoston tilannetta kuvaaviin yleisnäkymiin.

Käyttäjäkokemus

DYNAAMINEN OHJAUSYMPÄRISTÖ TEHOSTAA KÄYTTÄJIEN TYÖTÄ

Yksi Mipron liikenteenohjausjärjestelmän pääominaisuuksista on sen joustavuus ja mukautuvuus erilaisiin liikennetilanteisiin. Näytöt ja ikkunat on suunniteltu helppokäyttöisiksi, ja ne tukevat automatiikkatoimintoja.

Toteutuksessa on erityisesti huomioitu käyttäjien näkökulma:

  • Liikenteenohjaaja voi muokata omaa työtilaansa ja tallentaa omia näkymiä eri ohjaustilanteita varten.
    • Esimerkiksi informaation määrä ja ohjauskuvien ja ikkunoiden sijoittelu on käyttäjän määriteltävissä.
  • Ohjausalueet ja käyttöoikeudet ovat vapaasti määriteltävissä.
  • Ohjauskuvissa huomioidaan maa ja asetinlaitekohtaiset vaatimukset.
  • Ohjauskuvien laajuus suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Automatiikka

AUTOMATIIKKA VÄHENTÄÄ INHIMILLISIÄ VIRHEITÄ

Mipron liikenteenhallintajärjestelmä sisältää useita automatiikkatoimintoja, joilla helpotetaan liikenteenohjaajien työtä, mutta vähennetään myös inhimillisiä virheitä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa automaattinen kulkutien asetus, tieto junien liikkeistä ja aikatauluista graafisessa muodossa sekä junanumeroautomatiikka.

  • Junanumeroautomatiikka perustuu junalle määriteltyyn aikatauluun ja reittiin.
  • Järjestelmä tunnistaa erityyppisiä konfliktitilanteita ja ehdottaa ratkaisua perustuen reittien ja junien prioriteetteihin.
  • Kulkutieautomatiikan reitit näytetään visuaalisesti ohjauskuvassa. Käyttäjä voi vaihtaa reitin suoraan ohjauskuvasta.
  • Osaksi automatiikan toimintaan voidaan määritellä erityyppisiä ajastettuja tai tapahtumapohjaisia toimintoja ja sekvenssejä.

Simulaattori

KATTAVA JA KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN SIMULOINTITYÖKALU

Mipron Simulaattori on tehokas simulointityökalu, joka on erityisesti suunniteltu liikenteenohjaajien koulutukseen ja merkinantojärjestelmän toimintojen mallintamiseen – rautatieliikenteen turvallisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi simuloinnilla saatua tietoa voidaan käyttää liikenteen suunnitteluun ja ratakapasiteetin optimointiin.

Simuloitujen vikatilanteiden koulutus auttaa liikenteenohjaajia hallitsemaan liikenteessä tai infrastruktuurissa syntyviä odottamattomia konfliktitilanteita. Merkinantojärjestelmän toiminnallisuuksien mallinnus mahdollistaa niiden tarkkuuden ja toimivuuden testaamisen todellisessa liikenteenohjausympäristössä ennen käyttöönottoa; eli varmistaa, että junaliikenne sujuu asetettujen ehtojen ja ratageometrian mukaisesti.

LÄNSI-SUOMEN KAUKO-OHJAUKSEN MODERNISOINTI, 2014-2019

TAKO-ohjausjärjestelmän toiminta-alueella on valvottavia ja ohjattavia elementtejä runsaat 10 000 kappaletta: muun muassa 1900 opastinta ja 1250 vaihdetta. Ratakilometrejä alueella on noin 1400.