TUNNUS

Mipron logoa voi käyttää tiedotuksellisissa aineistoissa, jotka liittyvät Miproon. Tunnuksen käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä niiden käytöstä, asemoinnista ja värityksestä annettuja ohjeita.

Logot otetaan aina käyttöön sähköisessä muodossa olevasta alkuperäisaineistosta. Tämä takaa, että logon rakenne, muoto, mittasuhteet ja asettelu säilyvät virheettöminä ja korkealaatuisina.

Huomio seuraavat ohjeet logon käytössä:

 • Älä käsittele logoa millään tavoin:
  – älä tiivistä tai laajenna logoa
  – älä tuo mitään uusia elementtejä logoon
  – älä muuta logon suuntaa
  – älä muuta logon väriä
 • Kunnioita logon suoja-aluetta.
 • Älä tuota logoa vakiokirjasimilla: Mipron logo on tuotettu kuvana eikä sitä voi toistaa millään kirjasintyypillä.
 • Älä käytä logoa lauseessa, otsikossa tai muissa teksteissä tekstin osana. Mipro kirjoitetaan tekstissä samalla kirjasintyypillä, millä kyseinen teksti on kirjoitettu.

Tunnuksen suoja-alue määritellään seuraavasti:

TUNNUKSEN SUOJA-ALUE

Mipron logot on sijoitettava siten, että ne erottuvat selkeästi ympäristöstään. Sen vuoksi logojen ympärille on määritelty suoja-alue, joka määrittää minimietäisyyden logosta muihin elementteihin ja reunoihin. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa tekstiä tai muita graafisia elementtejä.

Suoja-alueen leveydeksi on määritelty kaksi kertaa kirjaimen i leveys aina kulloinkin käytetyn logon koon mukaisesti.

Mipron logo on modifioituun Handel-tekstityyppiin perustuva tunnus, jonka leveys on kuusi kertaa korkeus. Logon perusväri on harmaa CMYK K40 (PMS: COOL GRAY 7).