KOKONAISRATKAISUT

Turvallista vettä ja energiaa

Toimitamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja kaikkiin modernin vesi- ja energiahuollon prosesseihin. Vastaamme hankkeista avaimet käteen –periaatteella suunnittelusta käyttöönottoon. Ratkaisumme sisältää

 • prosessiautomaation
 • prosessi-instrumentoinnin
 • prosessisähköistyksen
 • valvomojärjestelmän
 • asiantuntija- ja suunnittelupalvelut
 • tilannekuvan
 • omaisuudenhallinnan
 • elinkaarenhallinnan.

PUHDASTA ETUMATKAA

Hallitsemme vesi- ja energiaprosessit sekä vesi- ja energiahuollon johtamisen vaatimukset yli laitos- ja kuntarajojen.
Vesi- ja energiaprosessien automaatioratkaisujemme taustalla on 40 vuoden kokemus
turvallisuuteen liittyvistä järjestelmistä.

MISONET

Vesihuollon kokonaisvaltainen automaatiojärjestelmä

MISONET-automaatiojärjestelmä on ratkaisujemme ydin: se on kehitetty laaja-alaisten vesi- ja energiahuollon prosessien ohjaukseen ja valvontaan. Järjestelmä perustuu teollisuudessa yleisesti käytettyyn ohjelmisto- ja laitteistoteknologiaan ja tarkkaan harkittuihin käyttöominaisuuksiin. Niiden toimintavarmuus ja korkea suorituskyky vastaavat turvallisen veden- ja energiantuotannon vaatimuksia ja täyttävät jatkuvasti tiukentuvat ympäristövaatimukset.

Toteutamme asiakaskohtaisia MISONET-ratkaisuja. Ne sisältävät tuotteita, palveluja ja työkaluja asiakkaan tarpeiden mukaisesti; automaatiojärjestelmän lisäksi esimerkiksi tilannekuva- ja omaisuudenhallintatyökalut.

MISONET

Ohjaa yli 60 puhdistamoa ja tuotantoyksikköä
Käsittelee yli 350 000 000 tapahtumaa vuorokaudessa
Ohjaa yli 1800 laitosta

MISONET-PALVELUT

Asiantuntijapalvelumme ovat kiinteä osa MISONET-kokonaisratkaisua

Asiantuntijapalvelumme on suunniteltu tukemaan asiakastamme vesi- ja energiahuollon johtamiskäytäntöjen ja prosessien kehittämisessä.

Palvelumme ovat myös avain investoinnin arvon kasvattamiseen sekä järjestelmien elinkaaren pidentämiseen.

MISONET-tukipalvelusopimuksilla voit varmistaa haluamasi tasoisen ylläpito- ja tukipalvelun.

RATKAISU-SUUNNITTELU

Tavoitteena vesiturvallisuus ja toimintavarmuus

Asiakaskohtaisen MISONET-ratkaisun suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa. Näin molempien osapuolien tietotaito saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla: asiakas tietää laitoksen tarpeet ja tavoitteet, me tunnemme prosessit ja hallitsemme niihin sopivat toteutustavat. Ratkaisusuunnittelu voi sisältää myös prosessisuunnittelun, jolloin järjestelmän elinkaari voidaan huomioida alusta lähtien.

Toimintamallimme on kustannustehokas: sen ansiosta vältytään päällekkäisyyksiltä ja turhilta vaiheilta. Se myös yksinkertaistaa molempien osapuolien hankinta- ja työprosessia melkoisesti.

TILANNEKUVA

Tilannekuva yhdellä silmäyksellä

Tilannekuva välittää ajantasaisen kokonaiskuvan vesi- tai lämpölaitoksen ja verkostojen tilanteesta. Kokonaiskuva muodostuu karttapohjalla näytettävästä relevantista ja hallittavissa olevasta tiedosta, joka kootaan useista eri järjestelmistä. Tilannekuva tarjoaa käyttäjälle

 • tarvittavat tiedot ja työkalut päätöksen tekoon ja sitä kautta tehokkaaseen toimintaan
 • enemmän aikaa reagoida ja toimia poikkeustilanteessa
 • miellyttävän käyttöliittymän ja modulaarisen järjestelmärakenteen.

OMAISUUDEN-HALLINTA

Joustavuutta kunnossapitoon

Pilvipohjaisen omaisuudenhallintajärjestelmän avulla

 • jäljität ja hallitset kalustoa ja laitteita
 • suunnittelet kunnossapidon toimenpiteitä ja aikatauluja
 • hallitset varastoja ja tapahtumia.

Järjestelmä pitää kalustoon ja kunnossapitoon liittyvät tärkeät tiedot aina helposti saatavilla selain- ja mobiilisovelluksella ajasta ja paikasta riippumatta.