Vahvaa osaamista vuodesta 1980

Mipro – Neljä vuosikymmentä turvallisuuden edelläkävijänä

40 VUOTTA RATKAISUJA VESIHUOLLON JA RAIDELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN HALLINTAAN

Neljän vuosikymmenen ajan olemme olleet mukana rakentamassa turvallisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa. Raideliikenteen, vesi- ja energiahuollon sekä teollisuuden turvallisuuden hallintaan kehittämämme ratkaisut varmistavat asiakkaidemme toiminnan turvallisuuden ja samalla myös julkisen liikenteen, ympäristön, vesihuollon ja juomaveden turvallisuuden.

Lukuisat kotitaloudet käyttävät Mipron järjestelmien kautta tuotettua puhdasta vettä. Mipron raideliikenteen ohjausjärjestelmillä ohjattujen ja valvottujen matkojen määrät nousevat vuodessa miljooniin.

MIPRO PÄHKINÄNKUORESSA

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Asiakkaitamme ovat mm. Väylä (Väylävirasto), Kaupunkiliikenne, Eesti Raudtee sekä lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.

Toimialat

Raideliikenne ja vesi & energia

Yli 40 vuotta

Korkeimman turvallisuuden raideliikenne- sekä vesi- ja energiajärjestelmä­ratkaisuja

Ympäristö

Kestävät ja luontoystävälliset prosessit

Toimipaikat

Mikkeli, Espoo, Oulu ja Tallinna

Henkilöstö

150+ asiantuntijaa

HISTORIA

Kun Mipro perustettiin vuonna 1980 nimellä Mikkelin Prosessiohjaus Ky, sen toimialana oli prosessiteollisuuden sekä vesihuollon automaatiosuunnittelu ja -asennukset. 90-luvun alun ainutlaatuinen oivallus hyödyntää teollisuuden turvalogiikoita rautatiejärjestelmissä laajensi yrityksen toimialaa ratkaisevalla tavalla. Siitä lähtien Mipro on ollut rautatiejärjestelmien pioneeri Suomessa. Vesihuolto on säilynyt yhtiön toisena päätoimialana, ja tällä hetkellä olemme yksi johtavia veden- ja energianhallintajärjestelmien toimittajia Suomessa.

VASTUULLISUUS

Yhteiskunnallinen vastuullisuus on luonnollinen osa päivittäistä työtämme. Yrityksenä, jonka toimialana on turvallisuus, ymmärrämme vastuumme ja vaikutukset tuottaessamme turvallisia ja toimivia ratkaisuja joukkoliikenteeseen ja puhtaan veden tuotantoon.

Noudatamme Yhdistyneiden kansakuntien kymmentä Global Compact –periaatetta. Haluamme osallistua aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittämiseen sekä nähdä ne arvot ja mahdollisuudet, joita syntyy rakennettaessa menestyvää yritystä sekä paikallisen että globaalin yhteiskuntavastuun kautta.

LAATU JA YMPÄRISTÖ

Mipro on erikoistunut toimintaa ohjaaviin järjestelmiin sekä toiminnallisen turvallisuuden ratkaisuihin. Panostamme näin ollen erityisesti laatujärjestelmän kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen. Näin varmistamme, että täytämme kansainvälisten standardien vaatimukset projektien toteutuksessa ja laiteteknisissä ratkaisuissa.

Mipro on sitoutunut ottamaan ympäristön huomioon kaikissa toiminnoissaan. Noudatamme ympäristöperiaatteita, joiden avulla voimme kehittää toimintojamme ja tuotteitamme.

TUOTEKEHITYS

Teemme kehitystyötä entistä turvallisemman tulevaisuuden puolesta. Investoimme systemaattisesti teknologia-alustoihin, jotka tukevat liiketoiminta-alueitamme: raideliikenne, vesi, energia ja teollisuus. Kehitystyötämme ohjaavat asiakkaidemme tarpeet, markkinoiden megatrendit sekä tulevat viranomaisvaatimukset.

MIPRO GROUP

Mipro Oy on osa Mipro Group konsernia, jonka strategisena tavoitteena on vahvistaa edelleen markkina-asemaansa ja laajentaa markkina-aluettaan. Liiketoimintamme tavoitteena on olla johtava raide- ja vesiturvallisuusjärjestelmien toimittaja kotimaassa ja valituilla markkina-alueilla. Kehitämme olemassa olevia tuotteitamme sekä aivan uusia korkealaatuisia tuoteratkaisuja asiakkaiden tarpeiden ja markkinanäkymien pohjalta.

TIETOSUOJA

Tietosuoja on Miprolla osa kokonaisturvallisuutta, ja siten osa päivittäistä toimintaa, toimituksia ja palveluja. Tietosuojaa toteutetaan tasolla, jolla jokainen henkilö johon liittyvää henkilötietoa rekistereistämme löytyy, pystyy luottamaan tiedon luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen.

TAVOITTEEMME

Mipron tavoitteena on olla turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja palveluitten luotettavin ja tunnetuin asiantuntijayritys.

  • Tarjoamme asiakkaillemme jatkossakin ratkaisuja kustannustehokkaasti, helposti ja luotettavasti.
  • Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joista yhä suurempi osuus koostuu palveluista.
  • Hyödynnämme innovatiivista ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä rautatie- ja teollisuuden ratkaisuissa ja tuotteissa.
  • Vahvistamme asemaamme kotimarkkinoilla ja laajennamme asiakaskuntaamme ulkomaille ja julkisella sektorilla.
  • Investoimme seuraavan sukupolven raideliikenteen hallinta- ja turvalaitejärjestelmiin.

STRATEGIAMME

  • Kansainvälistyminen
  • Kasvu
  • Kehittyminen
  • Yhdessä