Joustava ja modulaarinen asetinlaiteratkaisu

Asetinlaitejärjestelmä

Mipron tietokonepohjainen ja vikaturvallinen asetinlaitejärjestelmä on kehitetty ohjaamaan ja hallitsemaan tiheästi liikennöityä ja vaativaa raideliikennettä. Modulaarinen ja joustava järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa erilaiset liikennöinti- ja operointimallit, järjestelmän laajennukset ja muutokset sekä helpon integroitavuuden olemassa oleviin infrastruktuureihin.

Järjestelmä soveltuu pääratojen, ratapihojen sekä vähäliikenteisten ratojen ohjaukseen. Se täyttää rautateiden turvallisuuteen liittyville järjestelmille asetetut korkeimmat vaatimukset.

OMINAISUUDET

Joustava järjestelmäarkkitehtuuri

Mukautuvat rajapinnat

Varma ja turvallinen tiedonsiirto

Sertifioitu laitteisto ja ohjelmisto

MIPRON RATKAISUT VOI INTEGROIDA MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTELMIIN.

JOUSTAVA JÄRJESTELMÄARKKI­TEHTUURI

Mipron asetinlaitejärjestelmä tukee hajautettua ja keskitettyä arkkitehtuuria sekä niiden yhdistelmää. Se tarjoaa näin ollen sopivan arkkitehtuuriratkaisun kuhunkin ympäristöön ja auttaa optimoimaan kaapeloinnin ja laitetilojen tarpeen. Järjestelmän modulaarinen järjestelmärakenne mahdollistaa tehokkaan ratakapasiteetin käytön.

MUKAUTUVAT RAJAPINNAT

Miprolla on taito ja tieto integroida erilaiset järjestelmät ja saada ne toimimaan luotettavasti ja turvallisesti yhdessä. Yksi asetinlaitejärjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia on sen integroitavuus olemassa olevaan infrastruktuuriin.

VARMA JA TURVALLINEN TIEDONSIIRTO

Mipron asetinlaitejärjestelmä liittyy ulkoisiin järjestelmiin avoimien standardoitujen rajapintojen kautta. Ethernet-verkkoon perustuva tiedonsiirto takaa luotettavan tiedonsiirron ilman viiveitä. Mipron asetinlaitejärjestelmän laitteisto on sertifioitu SIL4-tasolle ja ohjelmisto on sertifioitu käytettäväksi SIL4-tason sovelluksissa.

Mipro TC

ÄLYKÄS, TIETOKONEPOHJAINEN VAIHTEENOHJAIN

Mipro TC (Turnout Controller) on älykäs ja moderni vaihteenohjain, jota käytetään 3-vaiheisten VAC-vaihdemoottoreiden valvontaan, kääntämiseen ja lukitsemiseen. Laite soveltuu kytkettäväksi 4- ja 7-johdinjärjestelmiin jopa 6 kilometrin etäisyydelle. Laite huolehtii asetinlaitejärjestelmän vaatimista vaihteen ohjauksista sekä välittää pääteasento- ja vikatiedot asetinlaitejärjestelmään.

 • Kehitetty ja sertifioitu CENELEC-standardin EN50126 mukaisesti täyttämään SIL4-vaatimukset.
 • Kompakti kokonaisrakenne tekee asennuksesta ja käsittelystä vaivatonta.

Mipro SC

JOUSTAVA JA LUOTETTAVA OPASTINOHJAIN

Mipro SC (Signal Controller) on moderni ja joustava opastinohjain, joka ohjaa ja valvoo opastinvaloja. Laite ohjaa opastimia kytkemällä käyttösähkön halutuille valoyksiköil­le asetinlaitejärjestelmän ohjauksen perusteella.

 • Kehitetty ja toteutettu CENELEC-standardien (EN50126, EN50128 ja EN50129) mukaisesti ja täyttää SIL4-vaatimukset
 • Voidaan käyttää erityyppisten opasteiden ohjaamiseen esim. pää- ja esiopastimet sekä raideopastimet.
 • Soveltuu käytettäväksi perinteisten valo- sekä LED-opastinyksiköiden kanssa
 • Ohjaimen etulevystä nähdään suoraan ohjattu opaste ja kentällä näytetty opaste
 • Samaan kehikkoon voi asentaa pää- ja esiopastinohjaimia ilman muutostöitä
 • Ei vaadi huoltotoimenpiteitä.

Mipro JURE

JURIDICAL RECORDER – LUOTETTAVA TIEDON TALLENNUS JA PALAUTUS

Mipro JURE (Juridical recorder) tallentaa asetinlaitejärjestelmän tapahtumat ja komennot kahdennettuun muistiin. Tallennettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi onnettomuustilanteen tutkinnassa. Käyttöoikeuden omaavalla käyttäjällä mahdollisuus kopioida tiedot USB-massamuistille tarkempaa analyysia varten.

 • Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
 • Käyttäjän tunnistus elektronisella tunnisteella
 • Suojattu luvattomalta käytöltä
 • Kattava sisäinen vikadiagnostiikka
 • Integroitu UPS.

ILMALAN RATAPIHAN MODERNISOINTI, 2007-2012

Mipron hajautettu asetinlaitejärjestelmä varmistaa turvallisen ja tehokkaan liikenteenhallinnan Suomen suurimmalla ratapihalla.

KOKKOLA-YLIVIESKA KAKSOISRAIDEHANKE, 2014-2017

Kokkola–Ylivieska-kaksoisraiteella Mipron asetinlaitejärjestelmä ohjaa liikennettä yhdellä Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä rautatielinjoista.