Metro asetinlaitejärjestelmä

Metro asetinlaitejärjestelmä

TIETOKONEPOHJAINEN JA VIKATURVALLINEN ASETINLAITEJÄRJESTELMÄ

Mipron tietokonepohjainen ja vikaturvallinen asetinlaitejärjestelmä on kehitetty ohjaamaan ja hallitsemaan tiheästi liikennöityä ja vaativaa raideliikennettä. Modulaarinen ja joustava järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa erilaiset liikennöinti- ja operointimallit sekä molempiin suuntiin tapahtuvan raideliikennöinnin. Järjestelmää voidaan tulevaisuudessa laajentaa tai muokata erittäin monipuolisesti liikennöintiosuuden ratalaitteissa tai raideliikennekalustossa tapahtuvien muutosten ja/tai päivitysten mukaisesti.

Mipron asetinlaitejärjestelmä valvoo ja ilmaisee kaikkien ratalaitteiden tilatiedot liikennöintiosuudella, mikä takaa luotettavan raideliikenteen ohjauksen ja valvonnan.

OMINAISUUDET

Korkea käytettävyys ja redundanttisuus

SIL4-turvallisuuden eheyden taso (Safety Integrity Level)

Yhteensopivuus olemassa olevan ratalaitteiston ja järjestelmien kanssa

Pitkä tuote-elinkaari ja helppo ylläpidettävyys

Modulaarinen ja skaalautuva järjestelmäarkkitehtuuri

MIPRON RATKAISUT VOI INTEGROIDA MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTELMIIN.

MAKSIMAALINEN TURVALLISUUS JA KÄYTETTÄVYYS

Asetinlaitejärjestelmä koostuu vikaturvallisista laitteista, ohjelmistoista ja rajapinnoista, jotka muodostavat perustan turvalliselle ja sujuvalle raideliikenteen hallinnalle. Se täyttää rautatieturvallisuuteen liittyville järjestelmille asetetut korkeimmat vaatimukset. Järjestelmän laitteistot ja ohjelmistot ovat SIL4-sertifioituja ja ne on toteutettu CENELEC-standardien EN 50126, EN 50128 ja EN 50129 mukaisesti.

HELPPO MUUTTAA JA LAAJENTAA

Modulaarinen ja joustava järjestelmärakenne mahdollistaa järjestelmän laajentamisen ja muokkaamisen ratalaitteiden tai liikkuvan kaluston vaatimusten mukaisesti. Lisäksi se mahdollistaa käyttäjäystävällisen ylläpidon, asennuksen ja käyttöönoton. Kun moduuleja voidaan ylläpitää ja korvata yksi kerrallaan asetinlaitejärjestelmän ollessa toiminnassa, liikenteen ja muiden järjestelmien häiriöt voidaan minimoida.

Metrojärjestelmäalusta hyödyntää yleisesti saatavia laitteistokomponentteja ja ohjelmistoja, joiden luotettavuus ja toimivuus on todistettu vaativimmissa turvallisuuskriittisissä teollisuuden sovelluksissa. Tämä takaa pitkäaikaisen elinkaarenhallinnan tuen ja soveltuvuuden jatkuvaan ympärivuorokautiseen käyttöön.

Redundanttisuus

TÄYSIN REDUNDANTTINEN JÄRJESTELMÄ

Metrojärjestelmä on täysin redundanttinen. Lisäksi sen CPU-prosessoriyksiköt ovat sisäisesti kahdennettuja ja perustuvat 2oo2 (two-out-of-two) -arkkitehtuuriin. Käytettävyyttä parantavat järjestelmäalustan sisään rakennetut ominaisuudet, joiden ansiosta CPU:t ja kaikki aktiiviset moduulit voidaan kahdentaa ja vaihtaa järjestelmän ollessa toiminnassa. Näin ollen yhden moduulin vika ei pysäytä koko asetinlaitejärjestelmää.

Käytettävyys

TURVALLINEN TOIMINTA VARMISTETAAN KAIKISSA TILANTEISSA.

Yksinkertaiset ja ennakoitavissa olevat huoltotoimenpiteet, kattavat diagnostiikkatyökalut, helposti vaihdettavat järjestelmäosat ja kattava järjestelmän elinkaarenhallinta takaavat käytettävyyden ja toiminnan. Kaikki asetinlaitejärjestelmässä käytettävät järjestelmäkomponentit ovat vaihdettavissa ja korvattavissa vastaavilla komponenteilla. Järjestelmäalusta ja järjestelmärakenne ovat modulaarisia, joten järjestelmää on helppo muokata ja laajentaa tarpeen vaatiessa.

Joustava arkkitehtuuri

KESKITETTY, HAJAUTETTU TAI YHDISTELMÄARKKITEHTUURI ASIAKKAAN TARPEIDEN MUKAISESTI

Mipron asetinlaitejärjestelmä perustuu moduulikohtaisiin suunnittelu- ja ohjelmointiperiaatteisiin. Kuhunkin ympäristöön voidaan näin ollen toteuttaa siihen sopiva arkkitehtuuriratkaisu: keskitetty, hajautettu tai niiden yhdistelmä. Välimatka asetinlaite- ja kenttäelementtien välillä ja kaapelointityö voidaan optimoida ja minimoida.

Asetinlaitejärjestelmä on helposti integroitavissa olemassa olevaan infrastruktuuriin ja rajapintoihin monentyyppisten vaihdemoottoreiden, asetinlaitteiden, opastimien, raidevirtapiirien, junanilmaisimen ja ATP-laitteiden kanssa. Se yhdistyy saumattomasti myös muihin ulkoisiin järjestelmiin, kuten palo-ovien valvontajärjestelmiin, hätäpysäytyskahvoihin ja laitoksen valvontajärjestelmiin.

HELSINGIN METRON ASETINLAITE 2016-2019

Metrolinjan asetinlaitejärjestelmä ja käytönohjausjärjestelmä otettiin käyttöön yhden viikonlopun mittaisen liikennekatkon aikana 11.-13.1.2019.

LÄNSIMETRON ASETIN-LAITEHANKE 2015-2017

Mipro asensi muun muassa yhdeksän SIL4-tason asetinlaitejärjestelmää ja 174 opastinta länsimetron ohjaukseen.