ATS-käytönohjausjärjestelmä

ATS-käytönohjausjärjestelmä

ATS AUTOMATIC TRAIN SUPERVISION

Mipron ATS-käytönohjausjärjestelmä on moderniin teknologiaan perustuva tietokonepohjainen raideliikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmä. Sen toiminnot ja ominaisuudet on suunniteltu täysin automaattiseen operointiin ja vaativiin tiheästi liikennöityihin kohteisiin. ATS-käytönohjausjärjestelmän automatiikkatoiminnot ohjaavat asetinlaitteiden kulkuteiden asetusta ja matkustajainformaation dynaamista toimintaa.

OMINAISUUDET

Täysin automatisoidut ohjaustoiminnot tiheästi liikennöityyn liikenneympäristöön

Modulaarinen ja skaalautuva järjestelmäarkkitehtuuri

Käytettävyys ja mukautuvuus

Helposti integroitavissa asetinlaite- ja muihin järjestelmiin

Toimintomoodit liikenteen erikoistilanteiden hallintaan

Simulointi ja playback-toiminnot ovat kiinteä osa järjestelmää.

MIPRON RATKAISUT VOI INTEGROIDA MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTELMIIN.

JOUSTAVA JA LUOTETTAVA JÄRJESTELMÄRAKENNE

Mipron ATS-käytönohjausjärjestelmä perustuu modulaariseen ja joustavaan järjestelmäarkkitehtuuriin, joka mukautuu erilaisiin sovelluskohteisiin. Järjestelmä voidaan toteuttaa ja ottaa käyttöön vaiheittain ja uudet liikennealueet on helppo lisätä järjestelmän ohjauksen alaisuuteen missä elinkaaren vaiheessa tahansa.

KORKEA KÄYTETTÄVYYS JA LUOTETTAVUUS

Järjestelmän käytettävyyden ja luotettavuuden taustalla ovat lisäksi käytössä koetellut tekniikat ja redundanttiset järjestelmäalustan ominaisuudet. ATS-järjestelmä selviytyy odottamattomista tietokoneeseen ja komponentteihin kohdistuvista vioista. Järjestelmässä käytetään valmiustilassa olevia redundanttisia ja reaaliaikaisia palvelimia, jotka varmistavat toinen toisensa vikatilanteessa ja takaavat siten keskeytymättömän järjestelmän käytön.

Integroitavuus

SAUMATON INTEGROITAVUUS

ATS-järjestelmä integroituu saumattomasti erilaisiin asetinlaitejärjestelmiin ja tarjoaa yhtenäisen toimintaympäristön, tiedonsiirtoyhteydet ja rajapinnat rataosan ohjaukseen.

Liikennealueille asennetut kolmansien osapuolien järjestelmät voidaan kytkeä järjestelmään, jolloin liikenteenohjaukseen liittyvä tieto voidaan siirtää työpisteiden kautta liikenteenohjaajien käyttöön. Tunnelijärjestelmät (kuten palohälyttimet, palo-ovet ja tilojen valvontajärjestelmät), nykyiset syöttöjärjestelmät, matkustajatiedot ja aikataulujärjestelmät on helppo kytkeä Mipro ATS -järjestelmään.

ATS-automatiikka

TÄYSIN AUTOMATISOIDUT OHJAUSTOIMINNOT ERI LIIKENNETILANTEISIIN

ATS-käytönohjausjärjestelmän ominaisuudet ja toiminnot on suunniteltu siten, että ne tukevat täysin automatisoituja ohjaustoimintoja. Automatiikka perustuu ennalta määriteltyihin aikatauluihin, reitteihin ja junavuoroihin. Aikataulut voidaan ladata käytössä olevasta liikenteenohjausjärjestelmästä tai ulkopuolisesta suunnittelujärjestelmästä kuten Hastus tai RailML.ATS-järjestelmä sisältää useita automaattisia toimintoja, jotka helpottavat lähettäjän päivittäistä työtä ja vähentävät inhimillisiä virheitä. Nämä toiminnot sisältävät

  • automaattisen kulkutien asetuksen
  • graafisen junadatan junan liikkeistä ja aikatauluista
  • automaattisen tai manuaalisen junan numerotoiminnon
  • tiedot muista lähteistä, esim. videovalvonta, palon havaitseminen.

Jokainen toiminto ja sen yksityiskohtainen toiminta määritetään yhteistyössä asiakkaan kanssa ja mikä tahansa järjestelmäominaisuus voidaan lisätä myöhemmin järjestelmään sen elinkaaren aikana.

Simulaattori

SIMULAATTORI ON KIINTEÄ OSA JÄRJESTELMÄKONFIGURAATIOTA

Simulaattori on Mipron ATS-järjestelmäkonseptin perusominaisuuksia. Se on erityisesti suunniteltu käyttäjien koulutukseen ja ohjaustoimintojen simulointiin sekä automatiikan toiminnan testaamiseen ja määrittelyyn. Sillä voidaan myös simuloida erityyppisiä asetinlaitejärjestelmiä ja siten varmistaa niiden tarkkuus ja toiminnallisuus oikeassa liikenneympäristössä ennen käyttöönottoa.

HELSINGIN METRON ASETINLAITE 2016-2019

Metrolinjan asetinlaitejärjestelmä ja käytönohjausjärjestelmä otettiin käyttöön yhden viikonlopun mittaisen liikennekatkon aikana 11.-13.1.2019.

LÄNSIMETRON ASETIN-LAITEHANKE 2015-2017

Mipro asensi muun muassa yhdeksän SIL4-tason asetinlaitejärjestelmää ja 174 opastinta länsimetron ohjaukseen.