Vaativiin olosuhteisiin kehitetty tasoristeysjärjestelmä

Tasoristeysjärjestelmä

Mipron tasoristeysjärjestelmä on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja mitä erilaisimpiin sovelluskohteisiin. Se toimii luotettavasti niin vähäliikenteisillä kuin pääradoillakin sekä ratapihoilla. Erilaisten ympäristöjen lisäksi modulaarinen tasoristeysjärjestelmä on sovellettavissa asiakaskohtaisiin vaatimuksiin.

Mipron tasoristeysjärjestelmän luotettavuus on testattu noin 100 asennuksessa, jotka olemme tehneet julkiseen rautatieverkostoon vuodesta 1995 lähtien.

OMINAISUUDET

Joustava järjestelmä-arkkitehtuuri ja toiminnallisuus

Avoimet rajapinnat mahdollistavat olemassa olevien laitteiden käytön

Integroitu tai itsenäinen ratkaisu asiakkaan tarpeen mukaan

Tehokas etä- ja paikallinen diagnostiikka varmistaa korkean käytettävyyden

SIL4-hyväksytty järjestelmäalusta takaa luotettavuuden ja laadun

PLC ohjelmoitavaan logiikkaan ja moderneihin COTS-komponentteihin perustuva järjestelmä

MIPRON RATKAISUT VOI INTEGROIDA MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTELMIIN.

Mipro LC:n korkea käytettävyys perustuu redundanttiseen järjestelmäarkkitehtuuriin ja moderneihin COTS-komponentteihin.

MODULAARINEN JÄRJESTELMÄRAKENNE

Mipron tasoristeysjärjestelmä perustuu modulaariseen ja skaalautuvaan laitteisto- ja ohjelmistorakenteeseen. Näin ollen se on joustavasti mukautettavissa erilaisiin vaatimuksiin ja sovelluksiin. Koska ohjelmisto konfiguroidaan radan geometrian mukaisesti ja laitteiston kokoonpano on täysin modulaarinen, niitä on myös helppo muuttaa ja laajentaa tarpeen mukaan.

Mipro LC ohjaa ja valvoo juna- ja liikennesignaaleja, puomeja ja valoja sekä tieliikenteen varoituskelloja. Se hallitsee yhtä tai useampaa rataa ja vaihtelevaa määrää signaaleja, puomeja ja valoja tarpeen mukaan. Mipro LC tukee erilaisia puomirakenteita, kuten täys-, puoli- tai kaksoispuomeja.

AVOIMET RAJAPINNAT

Mipron tasoristeysjärjestelmä on varustettu avoimilla rajapinnoilla. Se pystyy hyödyntämään olemassa olevia tasoristeyslaitteita ja mahdollistaa tasoristeyksen modernisoinnin missä tahansa ympäristössä. Mipro LC on liitettävissä erityyppisiin laitteisiin riippumatta siitä, onko ne määritelty sovelluksessa tai kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Avoimet rajapinnat mahdollistavat myös eri tekniikoiden käytön linjan vapaanaolon havaitsemiseen. Mipro LC käynnistää ja lopettaa varoitukset hälytysten perusteella, jotka voidaan käynnistää raidevirtapiireillä, akselin laskennalla, paikallisohjauksella tai junan kauko-ohjauksella. Lisäksi myös mikä tahansa muu käytössä oleva tekniikka, kuten ultraääni tai induktiivinen havaitseminen, voi käynnistää hälytyksen.

KOKONAISRATKAISU

Toimitamme kokonaisratkaisuja tasoristeysten hallintaan. Mipro LC -ratkaisu kattaa tekniikan ja laitteiston ohella suunnittelun, käyttöönoton ja kunnossapidon. Suunnitellessamme ja toteuttaessamme järjestelmäratkaisuja, otamme aina kansainvälisten standardien lisäksi kansalliset standardivaatimukset huomioon.

Mipro LC -tekniikka perustuu CENELEC SIL4-sertifioituun (TÜV Süd) -järjestelmäalustaan, luotettavaan elektroniikkaan ja kentällä koeteltuihin kytkentäperiaatteisiin. Ratkaisu sisältää kaikki laitteet ja komponentit, joita tarvitaan tasoristeyksen ohjaamiseen, kuten varavirtalähteet, manuaaliset kauko- ja paikallisohjauksen kytkimet, puomimoottoreiden ohjaimet ja LED-signaaliohjaimet.

Mipro LC-ohjelmistokomponentit voidaan asentaa erilliseen kenttäkaappiin, joka sijaitsee esimerkiksi tasoristeyksen vieressä. Olemassa olevia tiloja voidaan käyttää myös asennuksiin. Komponentit kalustetaan kehikoihin ja sijoitetaan sopiviin tiloihin radanvarteen tai ratapihan alueella.

Diagnostiikka

TEHOKAS ETÄ- JA PAIKALLINEN DIAGNOSTIIKKA VARMISTAA KÄYTETTÄVYYDEN

Mipro LC:n monipuolinen etädiagnostiikka helpottaa järjestelmän ylläpitoa ja varmistaa siten korkean käytettävyyden. Se pystyy hyödyntämään useita langattomia tiedonsiirtoprotokollia, kuten 3G, @450 ja GSM-R, kriittisen tiedon ja diagnostisen datan lähettämiseen.

Mipro LC lähettää vikatiedot, mukaan lukien vikatyypin ja kiireellisyystason, suoraan huoltohenkilöstölle puhelimeen tai käyttöliittymiin. Vikahälytykset välitetään myös liikenteenohjaajien käyttöliittymiin ja ilmoitetaan paikan päällä. Paikalliset hälytykset ovat näkyvissä vikanäytössä, joka sijaitsee kenttäkaapissa tai missä tahansa paikassa, johon laite asennetaan.

Toteutus

INTEGROITU TAI ITSENÄINEN RATKAISU TARPEEN MUKAAN

Mipro LC voidaan toteuttaa itsenäisenä järjestelmänä tai se voidaan integroida Mipron asetinlaitejärjestelmään. Kun se on integroitu asetinlaitejärjestelmään, kaikki vikailmaisut ja tasoristeystilatiedot välitetään asetinlaitejärjestelmän kautta.

Itsenäistä ratkaisua varten tasoristeysjärjestelmä sisältää tiedonsiirtorajapinnan, joka siirtää turvallisuuden kannalta kriittisen tiedon kulkuteistä ja puomien asennoista asetinlaitejärjestelmään ja -järjestelmästä. Tarvittaessa vikailmoitukset voidaan ohjata myös muihin kohteisiin, esimerkiksi huoltokannettavaan ja hätäkeskuksiin.

SIL4-järjestelmäalusta

LUOTETTAVUUS JA LAATU PERUSTUVAT SIL4-HYVÄKSYTTYYN JÄRJESTELMÄALUSTAAN

Mipro tasoristeysjärjestelmä on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Laitteisto on lujatekoinen ja komponentit on testattu äärimmäisissä olosuhteissa.

Väylävirasto on hyväksynyt Mipro LC -järjestelmän. Se on CENELEC-standardien EN 50126, EN 50128 ja EN 50129 mukaisesti ja turvallisuuden eheyden tasolla SIL4 toteutettu. Järjestelmä täyttää myös turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimukset, mikä tarkoittaa, että yleiset ja alakohtaiset turva-automaatiovaatimukset täytetään järjestelmän kehitystyössä ja projektin toteutuksessa.

ILMALAN RATAPIHAN MODERNISOINTI, 2007-2012

Mipron hajautettu asetinlaitejärjestelmä varmistaa turvallisen ja tehokkaan liikenteenhallinnan Suomen suurimmalla ratapihalla.

KOKKOLA-YLIVIESKA KAKSOISRAIDEHANKE, 2014-2017

Kokkola–Ylivieska-kaksoisraiteella Mipron asetinlaitejärjestelmä ohjaa liikennettä yhdellä Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä rautatielinjoista.