Uusi Mipro Akatemia kouluttaa tulevaisuuden raideliikenteen ammattilaisia


Mipro aloittaa 1.2.2022 yhteistyössä Saranen Consulting Oy:n, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa rekrytoivan koulutusohjelman, ”Mipro Akatemia”.

Koulutuksen tavoitteena on löytää uusia miprolaisia RAIL-liiketoiminnon logiikkaohjelmoinnin, käyttöliittymäsuunnittelun, laitteistosuunnittelun ja testauksen tehtäviin. Paikkoja koulutusohjelmassa on avoinna 12 uudelle, tulevaisuuden ammattilaiselle.

Koulutusohjelmaan haetaan teknisellä taustalla olevia henkilöitä, mutta sitäkin tärkeämpää, hyvällä asenteella, uteliaalla mielenlaadulla ja elämänkokemuksellakin höystettyjä persoonia. Koulutusohjelma sisältää Mipron ja Sarasen yhdessä räätälöimän koulutuksen, jossa on pyritty huomioimaan Mipron RAIL-liiketoiminnon ainutlaatuinen toimiala ja työn tekniset vaatimukset. Koulutuksen ohessa on käytännönläheinen työharjoittelu alkaen huhtikuusta 2022, jossa koulutusohjelmassa mukana olevat pääsevät osallistumaan menossa oleviin Mipron projekteihin puolen vuoden ajan.

Lisätietoja koulutusohjelmasta osoitteesta https://www.saranen.fi/rekrytointikoulutus/mipro-a…Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.