Vuoden 2015 Corporate Responsibility -raporttimme on julkaistu

Mipro on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC – United Nations Global Compact).

Noudatamme kymmentä ohjelmaan yhteisesti hyväksyttyä periaatetta, jotka koskevat

  • ihmisoikeuksia
  • työllistämistä
  • ympäristöä
  • korruptionvastaista toimintaa

Mipro toimittaa YK:lle toimenpiteistään ja tavoitteistaan vuosittain Corporate Responsibility -raportin. Raportissa kuvaamme, miten olemme käytännön tasolla integroineet Global Compact -ohjelman ja sen periaatteet liiketoimintastrategiaamme, yrityskulttuuriin sekä päivittäiseen toimintaamme.

Tämänvuotisen raporttimme erityisteemana on henkilöstö. Lue Communication on Progress (COP) -raporttimme.

Lisätietoa sivulta Vastuullisuus Miprolla.