Vuoden 2020 Corporate Responsibility -yritysvastuuraportti on julkaistu

Mipron Corporate Responsibility -yritysvastuuraportissa kuvaamme, miten olemme käytännön tasolla integroineet Global Compact -ohjelman ja sen periaatteet liiketoimintastrategiaamme, yrityskulttuuriimme sekä päivittäiseen toimintaamme.

Noudatamme kymmentä ohjelmaan yhteisesti hyväksyttyä periaatetta, jotka koskevat

  • ihmisoikeuksia
  • työelämän periaatteita
  • ympäristöä
  • lahjonnanvastaista toimintaa.

Lue viimeisin Corporate Responsibility -yritysvastuuraporttimme tästä.

Communication on Progress (COP) report 2020

THE UN GLOBAL COMPACT

Global Compact -ohjelma on YK:n vuonna 2000 aloittama yritysvastuualoite, joka tähtää yhteisesti asetettujen kymmenen vastuullisuusperiaatteen täyttämiseen.

Lue lisää Global Compact ohjelmasta YK:n sivuilta:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/33331

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.