Ammattilaiseksi ammattilaisten asiantuntevassa ohjauksessa – Mipron rekrytoiva koulutusohjelma

Suomessa ei ole tällä hetkellä rautatieteknologiaan erikoistunutta oppilaitosta, josta valmistuisi valmiita raidealanasiantuntijoita. Tämän vuoksi yksi hyvä lisä osaamisen hankinnassa on hyödyntää toimivia rekrytoivia koulutusohjelmia. Olemme vuosien mittaan todenneet, että uusia, asiantuntevia tekijöitä alalle saadaan, kun hiomme timantit itse, yhteistyössä asiantuntevan koulutuskumppanin kanssa.

Mipron rekrytointiyhteistyö Saranen Consulting Oy:n kanssa alkoi jo vuosia sitten, ja se on ajan mittaan tiivistynyt entisestään. Takana on useita onnistuneita koulutuskokonaisuuksia. Myös Mipro on kehittänyt omaa koulutustarjontaansa entisestään perustamalla sisäisen koulutustoiminnon, Mipro Akatemian. Mipro Akatemia, tuttavallisemmin MyAcademy, tuottaa yhtenä palvelunaan yhteistyössä ulkoisen koulutuksen tarjoajan kanssa Mipron liiketoiminnoille räätälöityjä koulutusohjelmapalveluita.

Koulutusohjelman tavoite on ollut kunnianhimoinen; löytää Miprolle uusia, kyvykkäitä ja innostuneita henkilöitä osaksi erikoisasiantuntijatiimejämme. Nyt käynnissä oleva ohjelma on työvoimakoulutusta, joka järjestetään yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Mipron ja koulutusjärjestäjä Sarasen kanssa. Rekrytoivaan koulutusohjelmaan kuuluu 6 kk:n mittainen työharjoittelujakso, joka toteutetaan Miprolla. Tässä blogissa kerromme kuulumisia ja fiiliksiä matkan varrelta niin ohjelmaan osallistuneen mentorin kuin aktorinkin silmin.

Anssi Kuoppa mentorina toimiessaan on ollut mukana erilaisissa Sarasen kanssa toteutetuissa yhteistyöprojekteissa. Rekrytoiva koulutusohjelma poikkeaa aikaisemmasta yhteistyöstä jo siinä mielessä, että koulutusohjelman teoriaosuus on täysin räätälöity Mipron tarpeisiin. Teoriaosuuksien tarkoituksena on lisätä aktoreiden ymmärrystä miprolaisten asiantuntijatöiden perusteista, kuten logiikkaohjelmoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta ja testauksesta. Teoriaosuudet aikatauluttuvat aktoreiden lukujärjestyksessä työharjoittelun sekaan. Anssin kertoman mukaan tämä oli hiukan haastavaa, koska teoriaosuuksien katkoessa viikkoa täytyi hyvin tarkkaan miettiä, mihin projekteihin aktorit voitiin ottaa mukaan.

Mentorit, kuten Anssi, hoitavat aktoreiden ohjaamisen oman työnsä ohella. Työskentely aktoreiden kanssa on ollut antoisaa ja työssäoppimisen seurantaan on käytetty oppimispäiväkirjaa, jonka avulla pysyy muistissa mitä asioita tulee käydä läpi ja kuinka niissä edistytään. Anssi pitää työharjoittelua erinomaisena mahdollisuutena varmistaa molemminpuolinen win-win -tilanne, niin aktorin kuin Mipronkin näkökulmasta. Lisäksi koulutusohjelmassa mukana olevien asiantuntijaroolien monipuolisuus antaa myös aktoreille mahdollisuuden tutkia heille itselleen sopivaa tehtävää.

Koulutusohjelmassa alkuvuonna aloittanut Janne Metso on ollut tyytyväinen koulutuskokonaisuuteen ja odottaa innolla jatkoa.

Koulutusohjelma on selkeästi toteutettu ja toteutukseen on kiinnitetty huomiota. Ohjelman tavoite on kouluttaa Miprolle uusia tekijöitä Rail -liiketoiminnan puolelle. Ohjelman puitteissa järjestetyt koulutukset ovat olleet sisällöltään mielenkiintoisia ja mikä parasta, suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla tekemällä. Koulutus alkoi intensiivisellä kolmen viikon perehdytyksellä Mipron Mikkelin toimistolla, ja heti alusta alkaen oli selvää, että myös Mipro haluaa sitoutua koulutusohjelmaan hyvin vahvasti. Tavoitteenahan on, että koulutukseen valitut työllistyisivät jatkossa Miprolle.

Minä hakeuduin Mipron ja Sarasen järjestämään koulutukseen niin sanottuna alanvaihtajana. Olen tehnyt pitkän pätkän IT-alan töitä ja kypsyttelin mielessäni jo hyvän aikaa uusien tuulien löytämistä. Taisin löytää alun perin ilmoituksen Sarasen ja Mipron järjestämästä koulutuksesta Instagramin kautta ja se vaikutti heti kiinnostavalta. Erityisesti huomioni kiinnittyi HW- ja SW- testausinsinöörin työtehtäviin. Tavoitteeni on työllistyä uudelleen uudelle alalle, jossa riittää haasteita ja työ on mielenkiintoista. Toki ei haittaa, jos silloin tällöin ”vanhoja hommia” tekisikin, mutta tämän uuden työn rinnalla tarvittaessa. Aika näyttää miten siinä sitten käy. Odotan myös jatkossa haasteita ja mielenkiintoista tekemistä. Onkin ollut yllättävää, kuinka paljon erilaisia huomioonotettavia elementtejä ja palasia liittyy toisiinsa ihan yksinkertaiselta näyttävällä rautatien pätkällä, jossa menee junia välillä etelään ja välillä pohjoiseen.

Oululaisena minulle on nyt tullut tutuksi sekä Mikkelin että Oulun toimipisteet ja molemmissa on aistittavissa positiivinen tekemisen meininki. Työntekijöitä selkeästi arvostetaan Miprolla ja sen olenkin ilokseni huomannut; tämä osaltaan kannustaa minua haluamaan osaksi Mipron perhettä. Arvostan kovasti myös joustavaa etätyön mahdollisuutta, joka onkin jo nykyaikaa ja hybridimalli on käytössä jo monessa yrityksessä ympäri maailmaa. Voin tarvittaessa ja sovittaessa tehdä töitä sekä kotona että toimistolla.

Odotukseni olivat korkealla koulutuksen alkaessa, tähän mennessä en ole pettynyt vaan päinvastoin. Odotukseni ovat edelleen korkealla myös jatkoa ajatellen ja uskon vahvasti, että tulen viihtymään Miprolla myös jatkossa.

Koulutusohjelmaa on takana nyt takana noin neljä kuukautta, eli ollaan jo yli puolen välin. Jokainen työharjoittelussa aloittanut on päässyt jo hyvin kiinni tehtäviinsä ja tulevaisuus Miprolla näyttää lupaavalta. Olemme todella iloisia, että rekrytointiyhteistyö tuotti jo hakuvaiheessa erinomaisia tuloksia ja saimme ohjelmaan mukaan näin monta potentiaalista tulevaisuuden raideliikenneosaajaa. Jannen sanoin, odotukset ovat loppua kohden edelleen korkealla ja uskomme myös, että koulutuksen lopputuloksena meille työllistyy monta uutta raideliikenneasiantuntijaa.


Kirjoittaja

Saila Liukkonen
HR Business Partner
Mipro Oy

Saila on tehnyt pitkän uran esihenkilötyössä kotiseudullaan Etelä-Savossa. Miprolla Saila aloitti vuonna 2018 ja siirtyi HR-tehtäviin vuonna 2021. Saila vastaa Miprolla rekrytoinneista, sekä osaamisen kehittämisestä toimien sisäisen koulutusakatemian, MyAcademyn, rehtorina.


Aiheeseen liittyvä sisältö

Lue lisää

Ura Miprolla