Verkkosivujen yhteydenottorekisteri

REKISTERIN NIMI

Verkkosivujen yhteydenottorekisteri

Viimeksi päivitetty 28.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Mipro Group Ltd. Oy ja sen konserniyhtiöt. Näistä Mipro Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterin yhteystiedot

Mipro Oy, Kunnanmäki 9, 50600 MikkeliTietosuojan yhteyshenkilö: Kati Häkkinen, s-posti: privacy@mipro.fi

NÄIN KÄSITTELEMME TIETOJASI

Yhteydenottolomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan Mipron verkkosivujen yhteydenottorekisteriin. Rekisteriin tallennetaan lomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan lomakkeeseen vastaamiseen, yhteydenottoon tai toiminnan kehittämiseen. Yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

SINUSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Verkkosivujen yhteydenottorekisteriin tallennetaan ainoastaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot. Yhteydenottolomake sisältää seuraavat tiedot: nimi, yritys, sähköposti, ja annettu viesti.

NÄIN KERÄÄMME TIETOSI

Saamme sinulta itseltäsi ne henkilötiedot, joita yhteydenottolomakkeelle täytät. Lisäksi tallentuu ajankohta, jolloin yhteydenottolomake on lähetetty.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa konsernin muille yrityksille, joille palaute on kohdistettu tai joita se koskee. Mikäli yhteydenotto koskee yhteistyökumppaniamme, yhteydenottolomakkeelle antamasi tiedot voidaan asian hoitamiseksi luovuttaa tälle yhteistyöyritykselle. Yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta muutoin edelleen kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.Tietojasi ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN

Yksilöivät henkilötietosi poistetaan rekisteristä, kun ne eivät ole enää tarpeen yhteydenoton käsittelyyn liittyen.

NÄIN TIETOSI ON SUOJATTU

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on suojattu ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisterin tietoja voivat käsitellä vain nimetyt salassapitovelvoitteen alaiset henkilöt.Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteydenottorekisteriin on tallennettu ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja/tai oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

Mipro Oy, Kunnanmäki 9, 50600 Mikkeli.

Kuoreen merkintä: yhteydenotto/tarkastuspyyntö tai yhteydenotto/oikaisupyyntö. Tekemässäsi pyynnössä sinun tulee ilmoittaa oman nimesi lisäksi muita yhteydenottoasiaa yksilöiviä tietoja, joiden perusteella rekisteristä voidaan hakea juuri sinun tekemäsi yhteydenotot.

Voit esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona osoitteessa Kunnanmäki 9, 50600 Mikkeli. Rekisteröidyllä on oltava tällöin mukanaan henkilöllisyystodistus.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta, kun edellisestä tietopyynnöstä on kulunut enemmän kuin yksi vuosi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei mielestäsi ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lisätietoja saat tarvittaessa sähköpostilla osoitteesta privacy@mipro.fi.