Metsä-Sairilan MBR-kalvobioreaktori jätevedenpuhdistamo: Tavoitteesta todellisuuteen MISONET-automaatiojärjestelmällä

Mikkelin Vesilaitoksen Metsä-Sairilan uusi jätevedenpuhdistamo on yksi maailman moderneimpia. MBR-, eli kalvobioreaktoriteknologiaan perustuva puhdistamo rakennettiin kallion sisään. Näin pystyttiin minimoimaan ympäristölle aiheutuvat mahdolliset haitat ja samanaikaisesti mahdollistettiin prosessille ja huollolle hyvät olosuhteet. Puhdistamon prosessiautomaatio ja –instrumentointiprojekti aloitettiin kesällä 2019 ja laitos otettiin käyttöön toukokuussa 2021. Mipron MISONET-automaatiojärjestelmän toimituskokonaisuuteen jätevedenpuhdistamon lisäksi kuului myös Kenkäveronniemen tulopumppaamo ja Salosaaren mittausasema.

MBR-prosessiin perustuva puhdistamo on tekniikaltaan maailman moderneimpia. Projekti on yksi Mipron historian merkittävimmistä vesihuoltosektorin hankkeista ja Suomessakin ainutlaatuinen; koskaan aikaisemmin ei tätä teknologiaa ole tässä mittakaavassa hyödynnetty suomalaisessa jätevedenpuhdistamossa. Maailmassa MBR-prosessiin perustuvia jätevedenpuhdistamoja on kuitenkin jo paljon; puhdistuksen osalta ollaankin voitu odottaa erinomaisia tuloksia.

MBR-teknologian avulla puhdas vesi erotetaan tehokkaan biologis-kemiallisen käsittelyn jälkeen erittäin pienihuokoisen kalvon läpi. Tällä tekniikalla saavutetaan perinteisiä menetelmiä parempi puhdistustulos; Metsä-Sairilan puhdistamossa ollaan päästy jo ensimmäisen vuoden käyttötulosten perusteella reippaasti alle sallittujen viitearvojen. Muun muassa fosforipitoisuus lähtevässä vedessä on 0,05mg/l, kun lupaehdoissa sallittu viitearvo on 0,30mg/l. Nämä puhdistustulokset saavutetaan erityisesti MBR-teknologiaan perustuvan prosessin ja älykkään automaation yhteistuloksena.


Kuva: Perinteiseen teknologiaan ja MBR-teknologiaan perustuvan jätevedenpuhdistamon prosessien erot.

Mitä Mipron toimittama prosessiautomaatio uudella puhdistamolla tekee ja mitä se mahdollistaa?

Uusien puhdistamoiden rakentamisen tarve syntyy, kun puhdistustulokset vanhoissa syystä tai toisesta heikkenevät. Yksi yleisimpiä syitä puhdistustulosten heikkenemiselle on laitoksen ja tekniikan ikääntyminen samalla, kun puhdistustulosvaatimukset kiristyvät. Laitosinfran ja automaation modernisoinnilla saadaan aikaiseksi vaadittuja parempia puhdistustuloksia sekä myös ratkaisuja, jotka kestävät vuosikymmeniä. Toimintaa ohjaava älykäs, kattava ja varmatoiminen automaatio on omiaan takaamaan hyvän puhdistustuloksen ja käytettävyyden.

Mipron MISONET-automaatiojärjestelmä valvoo, ohjaa ja säätää puhdistamon prosesseja koko laitoksen vesiprosessin osalta. Automaatiojärjestelmä takaa tarkan säädettävyyden, joka näkyy erinomaisena puhdistustuloksena. Korkea käytettävyys ja järjestelmän turvallisuus myös haastavammissa olosuhteissa taataan kahdennetulla tekniikalla. Tämä, yhdistettynä moderneihin puhdistusteknologioihin, mahdollistaa lopputuloksen, joka alittaa lupaehdoissa määritellyt raja-arvot. Kattavan instrumentoinnin ansiosta laitoksesta saadaan paljon reaaliaikaista dataa, jonka avulla prosessin optimointi on entistäkin helpompaa ja tehokkaampaa; sadat mittaukset ja tunnusluvut voidaan hyödyntää energian säästämiseen tähtäävään toimintaan sekä kemikaalikulutusten optimointiin erilaisten KPI-tunnuslukujen avulla. Mipron MISONET-automaatiojärjestelmään sisältyvä valvomojärjestelmä (HMI – Human-Machine Interface) välittää operaattoreille reaaliaikaisesti kuvaa laitoksen ja automaation toiminnasta sekä luvuista havainnollisesti ja visuaalisesti. Valvomojärjestelmä kulkee myös operaattoreiden mukana, sillä paikallisen valvomon lisäksi järjestelmää voi käyttää mobiilisti.

Mipron toimittaman automaation ja MBR-teknologian yhteistuloksena saavutetut puhdistustulokset ovat siis todella vaikuttavia; jopa niin vaikuttavia, että alueen muut toimijat voivat käyttää puhdistettua vettä omassa toiminnassaan. Metsä-Sairilan alueelle kehittyvä Eco-Sairila -hanke toimii kiertotalousperiaatteella, yhdistäen laajan joukon yrityksiä ja julkisia toimijoita, muodostaen ainutlaatuisen innovaatioekosysteemin. Metsä-Sairilan toimittama uusiovesi on yksi tärkeimmistä elementeistä, joka mahdollistaa monien yrityksien toiminnan alueella. (ecosairila.fi/)

Vesi, joka ei mene uusiovesikäyttöön, puretaan Saimaan vesistöön. Tämä puhdistettu Metsä-Sairilan purkuvesi on niin puhdasta, että sen voidaan jopa sanoa puhdistavan Saimaata. Puhdas purkuvesi vähentää muun muassa vesistön rehevöitymistä ja siten pitkällä tähtäimellä johtaa alueen vesistön entistä parempaan vedenlaatuun. Olemme ylpeitä siitä, että voimme jakaa ammattitaitoamme projekteissa, joissa uusi puhdistusteknologia -yhdistettynä nykyaikaiseen automaatioon- luo näin erinomaisia tuloksia: niin rakennettaville puhdistamoille kuin sitä kautta myös alueiden ympäristölle.

Video: Metsä-Sairilan uuden kalliopuhdistamon prosessiautomaatio ja -instrumentointi

Lue lisää:

https://www.mipro.fi/fi/vesi-ja-energia/vesi-ja-en…

Kirjoittaja

Aki Muinonen

Vanhempi myyntipäällikkö

Vuonna 1994 Mipro uransa aloittanut Aki on työskennellyt jo 27 vuoden ajan vesi- ja energialiiketoiminnan projekteissa. Projekti-insinöörinä uransa aloittaneena, Akilla on kattava kokemus niin Mipron ratkaisujen teknisestä toteutuksesta kuin käyttöönotoistakin. Vanhempana myyntipäällikkönä Aki johtaa vesi- ja energiatoiminnan myyntiä sekä osallistuu aktiivisesti toimitusten läpivientiin useissa tärkeissä hankkeissa.