Mipro mukana ilmastotyössä 

Nykyään yritykset pyrkivät yhä enemmän toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla. Yrityksiä kannustetaan tähän myös tiukentuvilla vastuullisuusraportoinnin vaatimuksilla. Mipro on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja julkaissut vuodesta 2014 lähtien siihen sisältyvän Communication on Progress -raportin (CoP). Vaikka EU:n CSRD-direktiivin mukaiset vastuullisuusraportointivaatimukset eivät vielä koskekaan Mipron kokoisia yrityksiä, valmistaudumme jo nyt tuleviin vaatimuksiin. Samalla olemme valmiita vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietopyyntöihin. 

Mipro valittiin osallistumaan Keskuskauppakamarin järjestämään Ilmasto-ohjelmaan, joka suunnattiin erityisesti pk-yrityksille, jotka eivät olleet vielä laskeneet hiilijalanjälkeään tai olivat vasta aloittaneet sen laskemisen. Ohjelma järjestettiin 7.2.-2.5.2024 ja sen aikana tarjottiin luentojen lisäksi työkaluja ja asiantuntija-apua hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien toteuttamiseen sekä mahdollisuus tavoitella hiilineutraaliutta. Laskennan jälkeen Miprolle myönnettiin Keskuskauppakamarin Hiilijalanjälki-laskettu –merkki. Tämän merkin avulla voimme tehdä hiilijalanjäljen laskennan näkyväksi ja osoittaa myös sidosryhmillemme, että olemme laskeneet hiilijalanjälkemme. 

Ohjelman aikana laskenta kattoi vuodet 2022 ja 2023 ja se jaoteltiin useisiin nimettyihin alueisiin. Mipron kohdalla se rajattiin Scopeen 1, joka mukaan lukee suorat päästöt yrityksen toiminnasta sekä Scopeen 2, joihin otetaan huomioon ostettu sähkö, lämpö ja höyry. Laskenta kattoi kaikki toimipisteemme Mikkelissä, Oulussa, Espoossa sekä Mipro Eesti Oü toimipisteen Tallinnassa. Lähtötietoina käytettiin kulutusperusteisia tietoja. Scope 3:n, joihin kuuluu epäsuorat ja välilliset päästöt, keskeiset lähteet tunnistetaan ja lasketaan seuraavassa vaiheessa. 

Vuonna 2022 Mipron kokonaispäästöt olivat 47,86 tCO2e ja vuonna 2023 50,64 tCO2e. Tuloksissa näkyi koronapandemian jälkeinen muutos, kun kohtaamiset asiakkaiden kanssa yleistyivät jälleen. 

Vastuullisuustoimet ovat pitkälti yhteistyötä. Mipro on nyt ottanut ensimmäisen askeleen tunnistamalla ja laskemalla omat suorat päästönsä. Tämä on tärkeä askel päästöjen vähentämisen ja mahdollisen hiilineutraaliuden tiellä, sillä olemme nyt tunnistaneet suurimmat päästölähteemme. Jatkossa keskitymme arvoketjun päästöjen selvittämiseen, mukaan lukien toimittajien ja alihankkijoiden päästöihin sekä työmatkojen aiheuttamiin päästöihin. Tarkoituksenamme on myös kartoittaa oman toimintamme epäsuoria päästöjä Mipron tuottamien tuotteiden ja palveluiden osalta. Toivomme, että nämä toimenpiteet tiivistävät yhteistyötä alihankkijoiden, toimittajien ja asiakkaiden kanssa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Miprossa uskomme, että kestävä ja vastuullinen toiminta on avain tulevaisuuden menestykseen. Olemme sitoutuneet tekemään osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuullisuuttamme. Yhdessä voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia ja luoda kestävämmän tulevaisuuden. 


Kirjoittajat

Eveliina Naumanen

Myyntikoordinaattori

Laura Hokkanen

Projekti-insinööri