Signal + Draht 6/2023: Kustannustehokas evoluutio ETCS:ään EULYNX RBC-rajapinnalla

Kansalliset raideliikennetoimijat ovat pitkään kamppailleet eri teknologioiden yhteensopivuusongelmien ja kalliiden sopeutusten kanssa. Suurin syy niihin on ulkoisien rajapintojen yhteisten standardien puuttuminen. Alaa mullistava EULYNX-aloite määrittelee modulaariset ja standardoidut hallinta- ja automaatiojärjestelmät rautatieliikenteen infrastruktuurille, pyrkien luomaan kustannustehokkaan kehityspolun siirryttäessä Eurooppalaiseen junanohjausjärjestelmään (ETCS). Artikkelimme raideliikenneteknologioihin keskittyneessä Signal+Draht lehdessä tutkii EULYNX radiosuojastuskeskuksen RBC-rajapinnan merkitystä järjestelmien modernisoinnissa ja pohtien Mipron roolia erityisesti Suomessa tässä mullistavassa muutoksessa.

EULYNX-aloitteen synty vuonna 2014 yhdisti 13 rautatieinfrastruktuurin hallitsijatahoa, jotka sitoutuivat standardoimaan signalointijärjestelmien rajapintoja ja niiden osia. Tunnustaen tarpeen laajentaa osallistujajoukkoa, EULYNX liittyi yhteen UNIFEn kanssa, mikä mahdollisti alan toimijoiden – kuten Mipron – päästä mukaan muodostamaan teknisiä näkökohtia liitännän määrittelyssä UNIFEn CCS-P -ryhmän avulla. Pitkään raideliikenteen turvallisuusjärjestelmien erikoisosaajana toiminut Mipro hyödyntää asiantuntemustaan kehittäessä modulaarisia ja joustavia COTS-pohjaisia CENELEC SIL4-signalointijärjestelmiä, joissa on sisäänrakennetut integroidut EULYNX-liitännät.

Europe’s Rail Joint Undertaking (ERJU) System Pillar -konsortion ja UNISIG:n osallistuminen on merkittävästi tehostanut EULYNX:n kehitystä. EU-rahoitteinen yhteistyö sovittaa EULYNX:n määrittelyt EU-tasolle (TSI), vahvistaen sen etusijan ja asemoimalla sen alan vallankumouksellisena tekijänä. Vaikka EULYNX-määritysten monialainen luonne asettaa haasteita pienemmille toimittajille, Mipro osoittaa sitoutumisensa avoimuuteen osallistumalla aktiivisesti peiliryhmiin ja mahdollistaen, että sen ääni kuuluu.

Kuva: Joensuun ratapiha. Lähde: Väylävirasto

Suomi, laajalla rautatieverkostollaan, on yksi johtavista maista EULYNX:in käyttöönotossa ja ETCS:n toteutuksessa. Väylävirasto on ottanut johtoaseman tunnistaen olemassa olevien merkinantojärjestelmien ja EULYNX-liitäntöjen mahdollistaman yhteensopivuuden tulevien ETCS-pohjaisten ratkaisujen kanssa. Mipro on valittu toteuttamaan merkittäviä uudistusprojekteja, kuten Joensuun ratapihan, jossa EULYNX SCI-RBC-rajapinta integroitiin saumattomasti uuteen asetinlaitejärjestelmään. Mittava kokemus ja muun muassa tämän projektin menestys asemoi Mipron keskeiseksi toimijaksi Suomen tulevassa ETCS:n käyttöönotossa.

Kuva: Mipron TCS RBC-rajapinta-arkkitehtuuri

Mipron asetinlaitejärjestelmän valmius ETCS:n toteutukseen osoittaa sen sitoutumisen turvallisuuteen ja luotettavuuteen. COTS Safety PLC:hen perustuva TCS-O -ratkaisu varmistaa järjestelmän korkean käytettävyyden kahdennettujen CPU:iden ja tietoliikennekanavien avulla. Rautatiestandardien mukaisesti SIL4-tasolle suunniteltu SCI-RBC-liitäntä takaa saumattoman viestinnän eri järjestelmien tietojen välillä ja sen modulaarinen rakenne mahdollistaa myös tulevat muutokset ja päivitykset. Mipron ratkaisu optimoi kustannuksia, mutta myös minimoi häiriöitä olemassa olevassa infrastruktuurissa.

Kuva: Esimerkki asennuksesta Mipron TCS -järjestelmään

Yksi EULYNX RBC-liitännän ja ETCS-integraation keskeisistä eduista on kustannusten optimointi. Mipron lähestymistapa mahdollistaa verkon vaiheittaisen kehittämisen ja näin ollen tarvetta järjestelmän kokonaan uusimiselle ei ole. Kohdistamalla toimenpiteet vilkkaille alueille ja toteuttamalla EULYNX-liitännät strategisesti, Mipro harmonisoi kansallista junanohjausta samalla kun minimoi häiriöt ja kustannukset. Lisäksi avointen rajapintojen hyödyntäminen ja vanhojen järjestelmien elinkaaren pidentäminen vähentävät uuden laitteiston tarvetta, mikä tekee prosessista myös ympäristöllisesti kestävämmän.

Rautateiden signalointijärjestelmien kehitys ETCS:n suuntaan saa lisää vauhtia EULYNX-aloitteen uraauurtavien ponnisteluiden ja yritysten kuten Mipron panosten ansiosta. Rajapintojen standardoinnin, kustannusten optimoinnin ja yhteentoimivuuden varmistamisen kautta EULYNX RBC-liitäntä tarjoaa mullistavan ratkaisun rautatiealalle.

Lue koko artikkeli täältä (englanniksi):


Aiheeseen liittyvä sisältö

KIRJOITTAJAt

Sami Hyyryläinen

Tuotepäällikkö

Jari Pylvänen

RAIL Liiketoimintajohtaja