Tasoristeyksien merkitys henkilöturvallisuuteen

Tasoristeysonnettomuudet sekä tasoristeyksien turvallisuus Suomessa on puhututtanut mediassa aika ajoin – erityisesti suurempien onnettomuuksien jälkimainingeissa. Traficomin teettämän selvitystyön mukaan Suomessa tapahtui vuosien 2007-2016 aikana 81 merkittävää tasoristeysonnettomuutta ja valtaosa näistä vartioimattomissa tasoristeyksissä. Merkittävä tasoristeysonnettomuus on onnettomuus, josta aiheutuu joko henkilövahinkoja tai yli 150000 euron aineelliset vahingot tai yli 6 tunnin liikennekatko pääradalla. (Traficom 2019) Suhteutettuna muiden Pohjoismaiden, Ruotsin ja Norjan, junakilometrien määrään, Suomen tasoristeykset ovat tilastollisesti vaarallisempia kuin länsinaapurimaillamme.

Mistä Suomen tasoristeyksien turvallisuus siis koostuu ja mihin Väyläviraston 2017 aloittama Tasoristeysohjelma tähtää? Ja miten Mipron LC järjestelmä taklaa tasoristeyksien turvallisuusongelmia – yksi tasoristeys kerrallaan.

Tasoristeysohjelma

Suomessa oli 2021 lopussa yhteensä noin 2600 tasoristeystä. Näistä 71 % on niin kutsuttuja vartioimattomia tasoristeyksiä, eli tasoristeyksiä, joita ei vartioida joko puomeilla tai valo- ja äänivaroituslaitteilla. Vuonna 2017 Väyläviraston aloittama Tasoristeysohjelma tähtäsi 65 tasoristeyksen parantamiseen tai poistamiseen, mutta työn edetessä lista on kasvanut jo yli 400 tasoristeykseen. Ensisijaisesti risteyksiä pyritään poistamaan ja järjestämään liikennejärjestelyt niin, että tasoristeys olisi tarpeeton. Ratahankkeiden yhteydessä pyritään suunnittelemaan risteyksien toimintaa paremmaksi ja isompien hankkeiden yhteydessä on useasti onnistuttu poistamaan jopa kymmeniä tasoristeyksiä rakentamalla kiertoteitä sekä ali- ja ylikulkuja.

Aina tasoristeyksen poistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Tällöin tasoristeysturvallisuutta pyritään parantamaan erilaisin teknisin keinoin. Yleisin turvallisuutta parantava keino on lisätä vartioimattomiin risteyksiin varoituslaitteita – puomeja tai valo- ja äänivaroittimia – sekä niitä ohjaava tasoristeysjärjestelmä.

Tasoristeyksien merkitys henkilöturvallisuuteen

Tasoristeysohjelman vaikutusta henkilöturvallisuuteen on vielä vaikeaa arvioida, sillä ohjelma aloitettiin vasta 2017. Sen sijaan voidaan kuitenkin tutkia vartioitujen tasoristeyksien merkitystä pidemmällä aikavälillä ja pohtia mikä on modernin tasoristeyslaitoksen vaikutus henkilöturvallisuuteen.

Modernit tasoristeyslaitokset perustuvat yleensä fyysisien varoituslaitteiden, kuten puomien tai valo- ja äänivaroittimien sekä tasoristeysjärjestelmän muodostamaan kombinaatioon. Tasoristeys toimii näin täysin itsenäisesti, jolloin inhimillisen virheen vaikutus pienenee. Vaikka lähtökohtaisesti tavoitteena on estää onnettomuuksien tapahtuminen, on sataprosenttisesti turvallista tasoristeystä lähes mahdotonta rakentaa vaikuttamatta liikenteen sujuvuuteen. Kun verrataan tasoristeysonnettomuuksien määrää pitkällä aikavälillä, on onnettomuuksien määrä laskenut muutamiin prosentteihin 1960-luvun huippuvuosiin verrattuna. Tuolloin vuosittain tapahtui yli 250 onnettomuutta, jotka vaativat kymmeniä kuolonuhreja. Verrattaessa esimerkiksi vuoteen 2020, tasoristeysonnettomuuksia tapahtui 26 kappaletta, joissa kuoli 3 ihmistä ja loukkaantui vakavasti kaksi. (Väylävirasto 2022) Näistä onnettomuuksista yli 80 % tapahtui vartioimattomissa tasoristeyksissä. Vartioimattomia tasoristeyksiä on edelleen noin 74 % kaikista tasoristeyksistä. (Traficom 2019) On siis sanomattakin selvää, että vartioitujen tasoristeyksien lisääntymisen vaikutus henkilöturvallisuuteen on merkittävä.

Kuva 1: Tasoristeysonnettomuudet 2010 – 2021 kartalla. Väylävirasto tasoristeys.fi -karttapalvelu (2022)

Mipron vaativiin olosuhteisiin kehitetty tasoristeysjärjestelmä

Jotta Suomen valtava määrä vartioimattomia ja vaarallisia tasoristeyksiä saataisiin turvattua, on isoilla teknologisilla kehitysaskeleilla suuri merkitys. Mipron tasoristeysjärjestelmä on osoittautunut luotettavaksi ratkaisuksi jo yli 100 kohteessa, jotka olemme toteuttaneet julkiselle rautatieverkolle 1990-luvulta alkaen. Tyypillisiä kohteita ovat olleet nimenomaan vaaralliset tasoristeykset, joissa korvaavan tieyhteyden rakentaminen tai tasoristeyksen poisto ei ole ollut mahdollista.

Modernilla ja toimivalla tasoristeysjärjestelmällä, joka voidaan luotettavasti asentaa niin pääradoille kuin vähäliikenteisillekin radoille, voidaan välttää onnettomuudet ja säästää lukemattomia ihmishenkiä. Kustannustehokas ratkaisu parantaa tasoristeyksien luotettavuutta ja modulaarisen rakenteen ansiosta järjestelmä on joustavasti mukautettavissa erilaisiin vaatimuksiin ja sovelluksiin. Tasoristeysjärjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat olemassa olevien tasoristeyslaitteiden hyödyntämisen ja tasoristeyksen modernisoinnin missä tahansa ympäristössä.

Mikään tasoristeysjärjestelmä ei yksin estä onnettomuuksia täysin, vaikka se toimisikin oikein, sillä inhimillisten tekijöiden vaikutus tilanteissa on aina olemassa. Voimme kuitenkin hyvillä mielin sanoa, että olemme olleet vaikuttamassa tasoristeysturvallisuuden positiiviseen muutokseen – yksi tasoristeys kerrallaan.

Lähteet:

Traficom: Karhu & Voutilainen 2019

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/…

Väylävirasto 2022
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/tilastot/ratat…

Kuva 1:
https://vayla.fi/vaylista/rataverkko/tasoristeykse…


Kirjoittaja

Petteri Turkki

Solution Manager

Petteri on toiminut Miprolla nyt parin vuoden ajan osana teknistä myyntitiimiä, tarjoten teknistä näkökulmaa ja tukea niin myyntitiimille kuin asiakkaillekin. Petteri on kiinteä osa tiimiä, joka valmistelee Mipron tasoristeysprojektien tarjouksia ja sopimuksia.


Aiheeseen liittyvä sisältö