Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Viimeksi päivitetty 28.5.2018

Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Mipro Group Ltd. Oy ja sen konserniyhtiöt. Näistä Mipro Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterin yhteystiedot

Mipro Oy, Kunnanmäki 9, 50600 MikkeliTietosuojan yhteyshenkilö: Kati Häkkinen, s-posti: privacy@mipro.fi

NÄIN KÄSITTELEMME TIETOJASI

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriin tallennettavia henkilötietoja käsittelemme seuraaviin tarkoituksiin:

Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja näiden ylläpitoon sekä asiakassuhteen hoitamiseen

Ensisijaisesti käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme edustamallesi yritykselle tuotteita ja palveluita. Tietoja käytetään myös asiakassuhteiden hallintaan ja ylläpitämiseen edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tällöin tietoja käsitellään edustamasi yrityksen ja meidän välisen sopimuksen perusteella.

Markkinointiin, uutiskirjeiden lähettämiseen ja uusien asiakkuuksien hankkimiseen sekä tilaisuuksien järjestämiseen

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme tuotteiden ja palveluiden uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme sekä myydäksemme uusia tuotteita ja palveluita lähettämällä erilaisia sähköisiä markkinointi- ja uutiskirjeitä, kampanjoita ja asiakastiedotteita tai soittamalla sinulle. Järjestämme myös erilaisia tilaisuuksia ja tietoiskuja sekä olemme mukana alamme messuilla, joissa esittelemme tarjontaamme. Näissä tapauksissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoida niitä. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää tietojesi käyttö markkinointiviestintään. Selosteen kohdasta Sinun oikeutesi saat lisätietoa, kuinka voit käyttää tämän oikeutesi.

Palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen

Palvelun ja tuotteiden kehittäminen on meille tärkeää. Haluamme säännöllisesti tietää, kuinka olemme voineet vastata odotuksiinne. Tämän selvittämiseksi voimme käyttää henkilötietojasi markkinatutkimuksiin ja asiakaskyselyihin. Tutkimuksilla ja kyselyillä saamiamme tietoja käytämme sisäiseen raportointiin laadun parantamiseksi sekä palvelun ja tuotteiden kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittely tässä tilanteessa perustuu oikeutettuun etuun varmistaa palvelun laatu ja saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä liiketoiminnan johtamisen tueksi. Sinulla on halutessasi oikeus kieltää tietojesi käyttäminen tällaisiin tarkoituksiin. Selosteen kohdasta ”Sinun oikeutesi” saat lisätietoa, kuinka voit käyttää tämän oikeutesi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen

Lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme esimerkiksi veroviranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt voimme käsitellä tässä yhteydessä sinuun liittyvää henkilötietoa, jos se liittyy olennaisesti velvoitteiden noudattamisen kohteena oleviin tietoihin.

Muihin erityisiin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksen

Lisäksi voimme tallentaa henkilötietojasi suostumuksellasi, jos olet osallistunut järjestämäämme koulutukseen tai perehdytykseen tuotteitamme ja palveluitamme koskien. Tietoja käytetään tarvittaessa työhön liittyvien pätevyyksien varmistamiseen ja arvioitaessa uudelleenkoulutustarpeita. Huomioithan, että osa koulutuksista voi olla sellaisia, joiden osalta meillä on lakisääteinen velvollisuus pitää yllä koulutusmerkintöjä, jotta voimme tarvittaessa tarkastaa ja todistaa kelpoisuutesi työskennellä nimetyillä työmailla.

SINUSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Asiakas- ja sidosryhmärekisteristä on luokittelun perusteella tunnistettavissa erilaiset asiakastiedot. Voit kuulua niistä yhteen tai useampaan ryhmään. Rekisteriin kerätään sinusta vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Ryhmät ja niistä tallennettava tiedot ovat seuraavat:

Asiakkaiden yhteyshenkilöt

 • perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • edustamasi yrityksen nimi sekä tehtävä ja asemasi yrityksessä
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • asiakaspalautteisiin liittyvät tiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten tuote- tai palvelukohtaisia uutiskirjeitä koskevat luvat ja kiellot sekä asiakas- ja markkinointitutkimuksia koskevat luvat- ja kiellot.

Sidosryhmät

 • perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • edustamasi yrityksen nimi sekä tehtävä ja asemasi yrityksessä
 • lupatiedot ja kiellot, kuten tuote- tai palvelukohtaisia uutiskirjeitä koskevat luvat ja kiellot sekä asiakas- ja markkinointitutkimuksia koskevat luvat- ja kiellot.

Kunnossapidon kontaktit

 • perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • edustamasi yrityksen nimi sekä tehtävä yrityksessä
 • kunnossapidon työhön tai toimeksiantoon liittyvät tiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten tuote- tai palvelukohtaisia uutiskirjeitä koskevat luvat ja kiellot sekä asiakas- ja markkinointitutkimuksia koskevat luvat ja kiellot.

Potentiaaliset asiakkaat

 • perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • edustamasi yrityksen nimi sekä tehtävä ja asemasi yrityksessä
 • asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten tuote- tai palvelukohtaisia uutiskirjeitä koskevat luvat ja kiellot.

Koulutuksiin osallistujat

 • nimi ja yhteystiedot
 • edustamasi yrityksen tiedot
 • koulutuksen nimi ja järjestämispäivä
 • mahdollinen merkintä hyväksytystä suorituksesta.

Tilaisuuksiin osallistujat

 • nimi ja yhteystiedot
 • tilaisuuden nimi ja päivä
 • mahdolliset ruoka-ainerajoitteet.

Tilaisuuksiin, joissa on ruokatarjoilu, keräämme tiedon ruoka-ainerajoitteista. Tämä tieto tuhotaan tilaisuuden järjestämisen jälkeen, ja sitä ei säilytetä muissa asiakas- ja sidosryhmärekistereissä.

Jos käytät rekisteröitynä oikeuttasi tarkistaa tai päivittää tietosi, kerätään sinusta myös tämä tieto.

Lue lisää sivulta: