Olli Norola, Customer Support Engineer, Lifecycle Services

“TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ.”

Olli työskentelee asiakastuki-insinöörinä Lifecycle Services -yksikössä. Hän vastaa elinkaaren töiden ja palveluiden asiakashallinnasta sekä sopimuksen mukaisen toimitussisällön ja aikataulun toteutumisesta asiakkaalle. Olli myös konsultoi, opastaa, katselmoi ja kouluttaa palvelusopimusasiakkaita ja käyttäjiä ja suunnittelee ja toteuttaa elinkaaren töiden valvomo-ohjelmoinnit.

Ollin urapolku Miprolla alkoi kesätöistä vuonna 2008, jolloin hän oli ollut vuoden verran Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelemassa tietotekniikkaa. Siitä lähtien Mipro oli Ollin kesätyö- ja harjoittelupaikka, sittemmin tammikuussa 2011 lopputyöntekopaikka ja muutaman kuukauden kuluttua siitä vakituinen työpaikka.

”Oli mielekästä jatkaa töitä Miprolla”, toteaa Olli. ”Valvomo-ohjelmoinnit ja testaukset ja asiakkaan tukipyyntöjen ratkaisut olivat juuri ominta osaamisaluettani ja vastasivat myös koulutustani. Ensimmäiset 2,5 vuotta toimin huoltoinsinöörinä ja vastasin asiakasvalvomoiden ja etäyhteyksien ylläpidosta ja uusien kohteiden ohjelmoinnista. Asiakastuki-insinöörinä tehtäväkenttäni on laajentunut ja vastuut kasvaneet, mikä onkin mielestäni tärkeää työssä viihtymisen kannalta.”

Ollin mielestä Miprolla työntekijät huomioidaan ja omiin tehtäviinsä voi vaikuttaa ja edetä näin urallaan. ”Nyt olen mukana muun muassa uuden palvelutoiminnan kehittämisessä ja vastaan palvelusopimusten määrittelystä, ylläpidosta ja seurannasta. Elinkaari- ja kunnossapitopalveluita kehitetään Miprolla jatkuvasti, ja ne ovat tärkeä kilpailutekijä. Niiden kehittämisessä on mielekästä olla mukana.”

TYÖSKENTELY ASIAKASRAJAPINNASSA ON OLLILLE LUONTEVAA

Olli tekee työtään hyvin vahvasti asiakasrajapinnassa ja häneltä vaaditaan asiakaspalvelu- ja neuvottelutaitoja. ”Asiakkaiden kanssa on mukava olla tekemisissä. Siitä huolimatta, että aina yhteydenotot eivät ole positiivisia vaan vastassa saattaa olla hyvinkin tuohtunut henkilö. Kun asiat käydään läpi sovittelevassa rakentavassa hengessä, ratkaisut ongelmiin löydetään ja yhteistyö sujuu hyvin.”

Tulevaisuus Miprolla näyttää Ollin mielestä hyvältä. ”Töitä on riittänyt hyvin ja niitä on voinut tehdä hyvässä ilmapiirissä. Vuodesta 2008 lähtien henkilöstön määrä on Miprolla lähes tuplaantunut ja kasvu jatkuu edelleen vahvana.”