Helsingin metron asetinlaitteelle ja ATS:lle lopullinen hyväksyntä

Mipron toimittamat Helsingin metron asetinlaite ja ATS ovat läpäisseet käyttöönoton jälkeisen käytettävyyden seurantajakson ja saaneet Tilaajalta lopullisen hyväksynnän. Nyt annettu lopullinen hyväksyntä koskee niin sanottua kantametron osuutta.

Jatkona Länsimetron hankkeelle, 2015 – 2017, Mipro toimitti Ruoholahdesta itään kulkevalle Helsingin metron linjalle asetinlaitejärjestelmän, ATS (Automatic Train Supervision) -käytönohjausjärjestelmän sekä matkustajainformaatiojärjestelmän, joilla korvattiin linjalla aikaisemmin käytössä olleet järjestelmät.

Mipro on jo aikaisemmin saanut lopullisen hyväksynnän Länsimetron ensimmäisen osuuden järjestelmille ja rakentaa parhaillaan Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti –jatkeen järjestelmää, jonka on määrä valmistua uuden metrolinjan valmistumisen myötä vuonna 2023.

Metro Asetinlaitejärjestelmä

Lue lisää

ATS (automatic Train Supervision) – käytönohjausjärjestelmä

Lue lisää

Helsingin metron asetinlaitehanke, 2016 – 2019

Lue lisää


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Liikennevirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.