Mipro on Menestyjä- sekä Kasvaja-yritys 2018

Mipro Oy:n erinomainen taloudellinen suorituskyky sekä liiketoiminnan volyymien vahva kehitys toivat yritykselle jälleen Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin sekä myös Kasvaja 2018 -listauksen.

Mipro Oy:n toimitusjohtajan Juha Nurmen mukaan yrityksen menestyksen taustalla on pitkäjänteinen työ ja osaaminen, jotka nyt kulminoituvat vakaaseen ja kannattavaan kasvuun:

”Kunnia menestyksestä kuuluu yrityksen henkilöstölle. Miprolla on tehty oikeita asioita oikeaan aikaan, panostettu toimintojen kehittämiseen ja uskottu, että panostus asiakkaan kanssa tehtävään kehittämistyöhön kantaa hedelmää. Näihin asioihin yhtiö haluaa panostaa jatkossakin.”

Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön, Balance Consultingin, menestyjäluokituksessa menestyjäsertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksiksi määritellään

  • vakiintunut toiminta
  • vakaa kasvukehitys
  • hyvä tulos ja kannattavuus
  • vakavaraisuus
  • jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius
  • riskinsietokyky.

Tunnuslukuvertailujen perusteella Mipro on näin ollen sijoittunut sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Mittausten perusteella voidaan ennakoida, että yrityksen menestys myös jatkuu.

Mipro Oy:n vahva kasvu kolmen viimeisen vuoden aikana toi yritykselle myös Kauppalehden Kasvuyritys 2018-sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut keskimäärin vuositasolla yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialaluokkansa keskitasoa nopeammin. Liikevaihdon on oltava kasvussa myös tuoreimpana mittausvuonna.

Menestyjä-sertifikaatti

Kasvaja-sertifikaatti