Mipro uudistaa Joensuun ratapihan turvalaitteet Väyläviraston suurhankkeessa

Mipro on valittu avoimessa kilpailutuksessa Väyläviraston Joensuun ratapihan parannushankkeen turvalaitteiden uudistajaksi. Urakan sopimushinta on 7,4 miljoonaa euroa. Turvalaitteiden uusimisurakka sisältää muun muassa ratapihan asetinlaitteen vaihdon uuteen. Työt alkavat vielä tämän vuoden puolella ja valmista on vuoden 2023 lopulla.

Joensuun ratapihan parantaminen on Väyläviraston suurhanke, jossa kolmesta erillisestä ratapihasta koostuva alue perusparannetaan lähes täysin. Turvalaitejärjestelmän päivittäminen tähän päivään sisältää ratapihan asetinlaite- ja akselinlaskentajärjestelmien, opastimien valoyksiköiden, raideopastimien sekä kolmen tasoristeysjärjestelmän toimituksen.

Mipron MiSO TCS-O asetinlaite on suunniteltu ohjaamaan ja hallitsemaan kaikkia turvallisuuteen liittyviä raideliikenteen ohjaustoimintoja sekä toteuttamaan liikenteenohjausjärjestelmän turvallisuusvaatimukset korkeimman mahdollisen turvallisuustason (SIL4) mukaisesti. Toteutus sisältää myös asetinlaitejärjestelmän liityntärajapinnan rataverkon suunnitellun ETCS L2-modernisoinnin myötä tulevaan Radio Block Controlleriin.

”Olemme tyytyväisiä, että urakan kilpailutus saatiin päätökseen myös turvalaitteiden osalta ja hanke etenee suunnitelmien mukaan aikataulussaan”, toteaa projektipäällikkö Jouni Vauhkonen Väylävirastosta.

Useita Suomen ratapihojen turvalaitejärjestelmiä modernisoinut Mipro Oy on tyytyväinen, että yhteistyö Väyläviraston kanssa jatkuu tässä projektissa.

”Modernisoinnilla vähennetään ratapihan manuaalisia toimintoja ja tehostetaan siten sen liikennöintiä ja parannetaan raideliikenteen turvallisuutta. Joensuun ratapihan turvalaiteprojekti on hieno jatkumo Mipron ja Väyläviraston pitkälle yhteistyölle vahvistaa raideliikenteen turvallisuutta”, kertoo myyntijohtaja Jari Pylvänen.

Lisätiedot:

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

Puh. 050 505 1513

etunimi.sukunimi@vayla.fi

Lue hankkeesta lisää osoitteesta: https://vayla.fi/joensuun_ratapiha

Mipro Oy

Myyntijohtaja

Jari Pylvänen

Puh. 040 533 2535

etunimi.sukunimi@mipro.fi


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.