Mipro valittiin modernisoimaan Kuopion ratapihalle ETCS-valmis asetinlaite Väylän monivuotisessa hankkeessa

Väylävirasto on valinnut avoimen hankintamenettelyn tuloksena Mipron toimittamaan Kuopion ratapihan uuden turvalaitejärjestelmän. Hankekokonaisuus sisältää Kuopion ratapihan uuden ETCS-valmiin asetinlaitejärjestelmän, pitäen sisällään mm. opastimien ja vaihteiden keskitetyn ohjauksen sekä paikallisohjausmahdollisuuden.

Kuopion ratapihalle pysähtyy vuosittain noin 9 100 junaa. Ratapiha palvelee Savon radan linjaliikennettä, alueen kierrätysmetallien ja raakapuun kuljetuksia sekä paikallisen aaltopahvitehtaan kuljetuksia. Nykytilassaan ongelmia muodostavat riittämättömät raidemäärät sekä merkittävät kunto-ongelmat: raideteknisissä turvalaitteissa ja vaihteiden keskityksessä on puutteita, joiden korjaaminen on erittäin tärkeää. Tämän lisäksi henkilöliikenteen seisonta- ja huoltoraidemahdollisuudet matkustajaratapihan alueella ovat tarpeisiin nähden riittämättömät.

”Kuopion ratapiha suunnitellaan nykyliikennettä palvelevaksi ja toimivaksi ratapihaksi. Ajanmukainen ja toimiva ratapiha muotoutuu tämän myötä osaksi Kuopion jo kehitettyä asemaseutua ja matkakeskusta. Mipron tarjoama ratkaisu turvalaitejärjestelmälle on ajanmukainen ja moderni. Odotamme toimivaa ratkaisua ja sujuvaa yhteistyötä Mipron kanssa Kuopiossa”, kertoo projektipäällikkö Vesa Ruohomäki Väylävirastolta.

Uusi asetinlaitejärjestelmä mahdollistaa ratapihan tehokkaan ja turvallisen käytön. Järjestelmä pitää sisällään liitynnän keskitettyyn Ebiloop -junankulunvalvontajärjestelmään (JKV) sekä liityntärajapinnan radiosuojastuskeskukseen (RBC – Radio Block Centre). RBC-rajapinta mahdollistaa tulevaisuudessa uuden eurooppalaisen ETCS-standardin mukaisen kulunvalvontajärjestelmän käyttöönoton. Hanke alkoi vuoden 2022 keväällä ja uuden turvalaitejärjestelmän käyttöönotto on vuoden 2024 aikana.

”Kuopion ratapihahanke on Mipron ja Väyläviraston yhteistyölle luonnollinen jatkumo. Mipron turvalaitejärjestelmät ohjaavat jo useita Suomen ratapihoja ja olemme tyytyväisiä, että pääsemme mukaan myös tähän mittavaan Väyläviraston projektiin”, kertoo asiakkuuspäällikkö Aki Luostarinen Miprolta.

Lue lisää:

https://vayla.fi/kuopion-ratapiha

Lisätietoja:

Mipro Oy

Account Manager
Aki Luostarinen
044 749 1241
aki.luostarinen@mipro.fi

Väylävirasto

Projektipäällikkö
Vesa Ruohomäki
029 534 3258
vesa.ruohomaki@vayla.fi


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.