Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 9/2020

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 9/2020: Situational Awareness for Efficient Railway Operations.

Jatkuva tilannetietoisuus tunnistetaan usein kriittiseksi, mutta vaikeasti ymmärrettäväksi perustaksi nopeitakin päätöksiä vaativissa tilanteissa, jotka usein liittyvät elämän ja omaisuuden suojelemiseen. Tällaisia tilanteita saattaa esiintyä useissa turvakriittisissä tilanteissa, kuten ilmailu- ja rautatieliikenteessä. Puuttuva tai puutteellinen tilannetietoisuus onkin yksi pääelementeistä inhimillisistä virheistä johtuvissa onnettomuuksissa.

Signal + Draht -lehden 09/2020 julkaistussa artikkelissa Mipron tuotepäällikkö Omair Javed sekä projektijohtaja Suvi Hyyryläinen pohtivat, minkälainen vaikutus toimivalla tilannekuvajärjestelmällä on rautatieliikenteessä ja kuinka Mipro REGO tilannekuvajärjestelmä auttaa käyttäjää reagoimaan ongelmiin jo ennen niiden toteutumista.

Lue lisää artikkelistamme:

Situational awareness for efficient railway operations

Lue lisää:

Mipro REGO -tilannekuvajärjestelmä

www.eurailpress.de/sd
Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.