Mipron menestys raideliikenteen modernisoijana jatkuu

Mipro Oy ja Liikennevirasto ovat sopineet mittavasta turvalaitetoimituksesta, joka kattaa kolmen ratapihan turvalaitteiden uusimisen. Mipro toimittaa uudet asetinlaitelaitejärjestelmät Niiralan, Kotkan Kotolahti-Mussalon ja Vainikkalan ratapihojen ohjaukseen vuosien 2016 – 2018 aikana. Kokonaissopimuksen arvo on 22,3 miljoonaa euroa.

Mipro toimittaa Niiralan, Kotkan Kotolahti-Mussalon ja Vainikkalan ratapihojen ohjaukseen vaativinta mahdollista turvalaitetekniikkaa. Ratapihatoimintojen modernisoinnilla vähennetään manuaalisia toimintoja ja tehostetaan siten liikennöintiä ja parannetaan turvallisuutta.

Mipron toimituskokonaisuus sisältää tarvittavat turvalaitejärjestelmät aina ohjauspisteestä ratalaitteisiin. Ratapihojen turvalaitteiden uusimishanke käynnistyy syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Kukin ratapiha otetaan käyttöön omana kokonaisuutenaan.

Mipro Oy:n toimitusjohtaja Juha Nurmi toteaa, että Liikenneviraston kanssa tehty sopimus on merkittävä ja vahvistaa yrityksen tilauskantaa. ”Meillä on pitkä kokemus raideliikenteen turvalaitetoimituksista. Tämä hanke on erinomainen jatkumo projektitoiminnallemme ja Liikenneviraston kanssa tekemällemme yhteistyölle.”

Tarkempia tiedusteluja varten, ottakaa yhteyttä:

Juha Nurmi, Managing Director
puh. +358 44 749 1250
GSM. +358 15 200 1250
juha.nurmi@mipro.fi

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla, muun muassa Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Yhtiön asiakkaita ovat esimerkiksi Liikennevirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.

Mipron tavoitteena on olla turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja palveluitten luotettavin ja tunnetuin asiantuntijayritys. Mipro tavoittelee merkittävää liikevaihdon kasvua lähivuosina.