Miten laaja, pitkäaikainen projekti hallitaan

Pitkäaikaisen, laajan projektin hallinta vaatii sopivan teknisen ratkaisun lisäksi paljon muuta, muun muassa

  • perinpohjaista suunnittelua ja koordinointia
  • ammattimaista ryhmätyötä ja hyvää tiimihenkeä
  • avointa yhteistyötä projektin kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla.

Lue Mipron artikkeli: Managing a large scale, long term project requires meticulous design and coordination.