Yksi rautatiehistorian haastavimmista käyttöönotoista päätöksessä

Kymmenet miprolaiset ja Mipron yhteistyökumppanit osallistuivat Vainikkalan ratapihan turvalaitehankkeeseen, jonka käyttöönotto saatiin päätökseen 8.11.2018. Käyttöönotto oli jaettu 25 vaiheeseen, jotka toteutettiin kuuden viikon aikana: neljä viikkoa yövuorossa ja kaksi viikkoa päivävuorossa.

Ratapihan vilkas liikenne sekä turvalaitejärjestelmän laajuus ja kompleksisuus tekivät käyttöönotosta erityisen haastavan. Perinpohjaisen suunnittelun, testauksen ja hyvän yhteistyön ansiosta vaiheistettu käyttöönottomalli saatiin toteutettua käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Käyttöönotot sujuivat aivan aikataulun mukaisesti ja jokaisen yksittäisen käyttöönoton tavoite saavutettiin.

”Kun Suomen parhaimmat rautatiealan ammattilaiset kohtaavat ja jokainen tuo oman ammattitaitonsa ja osaamisensa pöytään, voidaan haastavatkin muutokset ja käyttöönotot toteuttaa häiriöittä. Onnistunut Vainikkalan käyttöönotto on yhteistyön ja kaikkien osapuolten yhteiseen tavoitteeseen sitoutumisen ansiota”, toteaa Mipron projektitoimintojen johtaja Suvi Hyyryläinen.

Vainikkala on EU:n itäisin rajanylityspaikka ja sen kautta kulkee merkittävin osa Suomen ja Venäjän välisestä henkilö- ja rahtiliikenteestä. Mipro uusi ratapihan vanhan reletekniikkaan perustuvan järjestelmän modernilla korkeimman mahdollisen turvallisuustason (SIL4) täyttävällä turvalaitejärjestelmällä. Modernisoinnilla vähennetään manuaalisia toimintoja ja tehostetaan siten ratapihan liikennöintiä ja parannetaan turvallisuutta.

Mipron projektitiimiläisiä paikan päällä Vainikkalassa 8.11.2018

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita ovat esimerkiksi Liikennevirasto, HKL , AS Eesti Raudtee ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.

Mipron tavoitteena on olla turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja palveluitten luotettavin ja tunnetuin asiantuntijayritys. Mipro tavoittelee merkittävää liikevaihdon kasvua lähivuosina.