Automaatioväylä: Avuksi tilannekuva koko laitoksesta