Helsingin metron asetinlaitehanke, 2016 – 2019

MIPRON ASETINLAITE OHJAA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOKO METROLINJAA

Jatkona Länsimetron hankkeelle Mipro toimitti Ruoholahdesta itään kulkevalle Helsingin metron linjalle SIL4-turvallisuuden eheystason asetinlaitejärjestelmän, ATS (Automatic Train Supervision) -käytönohjausjärjestelmän sekä matkustajainformaatiojärjestelmän, joilla korvattiin linjalla aikaisemmin käytössä olleet järjestelmät.

Ratkaisussa hyödynnettiin nykyisiä ratalaitteita kaapelointeineen, mutta turvallisuuden varmistava ydin, asetinlaite, on korvattu Mipron laitteilla. Oleellinen osa hanketta oli rajapintojen rakentaminen ratalaitteisiin. Mipron käytönohjausjärjestelmä (ATS, Automatic Train Supervision), joka on ollut jo käytössä länsimetron osuudella, laajennettiin nyt kattamaan myös Helsingin metron alue.

Metrolinjan asetinlaiteprojekti käynnistyi syksyllä 2016; metrolinjan asetinlaite otettiin käyttöön 11.-13.1.2019 ja Roihupellon varikon asetinlaite 25.-27.1.2019.

ATS-KÄYTÖNOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Mipro toimitti Helsingin metroon moderniin teknologiaan perustuvan tietokonepohjaisen raideliikenteen käytönohjaus- ja hallintajärjestelmän. ATS-liikenteenohjausjärjestelmää käytetään normaalikäytössä Herttoniemen keskusvalvomosta, josta ohjataan myös Länsimetron liikennettä. Mipro toimitti myös neljä paikallisohjaustyöpistettä jo Länsimetron projektin yhteydessä toimitettujen lisäksi.

KÄYTTÖÖNOTTO VIIKONLOPUN LIIKENNEKATKON AIKANA

Metrolinjan asetinlaitejärjestelmä ja käytönohjausjärjestelmä otettiin käyttöön yhden viikonlopun mittaisen liikennekatkon aikana 11.-13.1.2019. Poikkeuksellisen tiukasta aikataulusta huolimatta käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaisesti.

Katso video metrolinjan käyttöönotosta:

Helsingin metro sisältää 21 kilometriä rataa ja 17 asemaa. Osa radasta on tunnelissa, ja osa maan päällä. Helsingin metrolinja on jaettu useampia asemia sisältäviin asetinlaitealueisiin, joita kutakin ohjataan omalla asetinlaitejärjestelmällä. Lisäksi Itäkeskuksen lähellä sijaitsevaa Roihupellon metrovarikkoa ohjataan omalla asetinlaitteella.