Asiakkaat ja kumppanit

Asiakaslähtöisyys on yksi toimintamme pääperiaatteita. Tyytyväiset asiakkaat ovat paras referenssi ja perusta menestykselle. Asiakkuuksissa tavoitteemme on pitkäaikainen kumppanuus, ja useiden asiakkaidemme kanssa olemme tehneet yhteistyötä vuosikymmenten ajan. Tällaisia asiakkaita ovat muun muassa:

Toimitusprojekteja Miprolle on kertynyt kaiken kaikkiaan satoja yrityksen historian aikana.

RAUTATIEJÄRJESTELMÄT

  • Mipron asetinlaitejärjestelmät valvovat lähes puolta Suomen ratakilometreistä. Kilometreissä se on lähes 3000.
  • Mipron liikenteenohjausjärjestelmä hallitsee Suomen rautateillä lähes 4000 ratakilometriä.
  • Mipro on tehnyt tasoristeysjärjestelmän asennuksia julkiseen rautatieverkkoon vuodesta 1995 lähtien. Yli 100 toimitettua tasoristeystä.
  • Mipron akselinlaskentajärjestelmä on käytössä noin 2000 ratakilometrillä Suomessa. Tämä tarkoittaa runsasta 300 toiminnassa olevaa akselinlaskentajärjestelmää.

VESI- JA ENERGIAHUOLLON JÄRJESTELMÄT

Mipro on toimittanut vesi- ja energiahuollon järjestelmiä vuodesta 1980 lähtien ja toimitusprojektiemme kokonaismäärä ylittää jo 600.

Mipron järjestelmillä ohjataan ja valvotaan vesihuollon prosesseja lukuisissa kohteissa ympäri Suomen.

TEOLLISUUDEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELMÄT

Mipro on toimittanut turvallisuuskriittisiä ohjelmoitavaan tekniikkaan perustuvia järjestelmiä vuodesta 1987 lähtien. Olemme toteuttaneet järjestelmiä kaikille SIL-turvatasoille.

LUE LISÄÄ

LATAA ESITE