Aki Muinonen, Senior Sales Manager

”MONIPUOLISUUS JA ASIAKASKONTAKTIT OVAT TYÖN SUOLA.”

Aki toimii tällä hetkellä Vesi-, energia- ja teollisuustoimialan vanhempana myyntipäällikkönä. Keväästä 2014 syksyyn 2016 hän vastasi Vesi- ja energiahuollon järjestelmät -toimialasta kokonaisuutena. Sitä ennen hän toimi toimialan tuote- ja projektipäällikkönä. Tuotepäällikön roolissa hän oli osaltaan vastuussa asiakashankinnasta ja tuotteiden myynnistä, projektipäällikkönä Aki vastasi projektien kokonaishallinnasta. ”Aikaisempi urapolku Miprolla on hyvin valmentanut nykyiseen monipuoliseen tehtävään”, toteaa Aki.

Aki aloitti työt Miprolla 1994 projekti-insinöörinä. Ura alkoi valvomoiden käyttöliittymien suunnittelusta ja asennuksista ja jatkui logiikkaohjelmointiin, automaatio- ja instrumentointisuunnitteluun ja käyttöönottotöihin. Suunnittelutyö ei kuitenkaan yksin riitä motivoimaan Akia, vaan hän kaipaa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa ja konkreettista ”takaisinkytkentää” kentältä. ”Myyntityö on sellainen osa-alue, joka tuo erilaista haastetta työhön. Projektipäällikön roolissa taas ”ympyrä sulkeutuu” eli siinä konkretisoituu aiempien työvaiheiden onnistuminen sekä eri osapuolten yhteistyö.”

Työuran tärkeinä virstanpylväinä Aki mainitsee muutamat suuret kokonaisvaltaiset projektit sekä koulutukset, joihin hän on voinut osallistua. Niistä hän on ammentanut tietoa ja taitoa, jota voi hyödyntää jokapäiväisessä työssä. ”Arvostan sitä, että Miprolla panostetaan toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.” Aki on itse ollut aktiivisesti mukana projektitoiminnan ja prosessien kehittämisessä ja kouluttaa myös itse talon sisällä projektitaitoja. ”Yhteisiä toimintamalleja tarvitaan, kun henkilöstön määrä kasvaa ja toiminta laajenee. Tekijöiden asenne ratkaisee, miten mallit toteutuvat ja miten laatu saadaan halutulle tasolle.”

Akin mielestä Miprolla on mahdollisuudet vaikka mihin. ”Puitteet ja osaaminen ovat kunnossa ja muun muassa toimialojen välinen yhteistyö takaa riittävän laajan osaamisen niin, että pysymme toimialojemme kärjessä.”