Länsimetro-asetinlaiteprojekti, 2015 – 2017

LÄNSIMETRON YMPÄRISTÖÖN SOVELTUVA KOKONAISRATKAISU TOTEUTETTIIN TIUKASSA AIKATAULUSSA

Mipro on toimittanut asetinlaitejärjestelmän, ATS (Automatic Train Supervision) -käytönohjausjärjestelmän sekä matkustajainformaatiojärjestelmän uudelle Länsimetron linjalle, joka jatkuu Helsingin keskustasta naapurikaupunkiin Espooseen.

Uudelle 14 kilometriä pitkälle linjalle Mipro toimitti keskitetyn järjestelmäratkaisun, joka sovitettiin olemassa olevaan infrastruktuuriin ja sen asettamiin vaatimuksiin. Mipron järjestelmien joustava modulaarinen rakenne mahdollistaa erilaiset arkkitehtuuriratkaisut ja saumattomat liitynnät erilaisiin ulkolaitteisiin ja muihin järjestelmiin. Tämän ansiosta Länsimetron ympäristöön voitiin toteuttaa sinne sopivin kokonaisratkaisu aikataulun mukaisesti.

Uuden metrolinjan asetinlaiteprojekti käynnistyi maaliskuun lopussa 2015 ja toimittamamme asetinlaite otettiin hyväksytysti vastaan elokuun lopussa 2017.

MIPRON TOIMITUSSISÄLTÖ:

 • Asetinlaitejärjestelmä
 • ATS Automatic Train Supervision -käytönohjaus-järjestelmä
 • Matkustajainformaatiojärjestelmä
 • Rajapinnat muihin järjestelmiin
 • Rajapinnan Helsingin metroon
 • Ulkolaitteet

Mipro asensi muun muassa yhdeksän SIL4-tason asetinlaitejärjestelmää ja 174 opastinta länsimetron ohjaukseen.

Lue lisää:

PROJEKTINHALLINTA JA YHTEISTYÖ TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA

Miprolla oli kokonaisvastuu Länsimetron asetinlaitejärjestelmän ja ATS-järjestelmän toimituksesta. Projektissa oli mukana suuri joukko toimittajia, alihankkijoita ja muita osapuolia, joiden työn koordinointi vaati täsmällistä ja kokonaisvaltaista projektinhallintaa.

Sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa, kokemus ja osaaminen sekä kaikkien osapuolien vahva sitoutuminen olivat avainasemassa hankkeessa, jossa aikataulu oli erittäin tiukka. Aikataulukuri, jatkuva kommunikointi kaikkien osapuolien kanssa ja selkeä vastuunjako takasivat jouhevan projektin etenemisen ja halutun lopputuloksen.

TIETOJA LÄNSIMETROSTA

 • 14 kilometriä pitkä uusi linja (28 km rataa yhteensä)
 • 8 uutta asemaa
 • 170 000 matkustajaa päivittäin
 • Korkein sallittu nopeus 80 km/h
 • Nykyinen 4 minuutin maksimi liikennöintitiheys putoaa 2,5 minuuttiin käyttöönoton jälkeen.
 • Kaksi rinnakkaista tunnelia

Länsimetro on yksi Suomen suurimpia infrastruktuurihankkeita. Se on työllistänyt satoja suunnittelijoita ja tuhansia rakennustyöntekijöitä sekä epäsuorasti tuhansia alihankkijoita.