Data kiertoon EcoSairilan kiertotalouskeskuksessa

Kierto- ja datatalouden edistäminen on siirtynyt monien yritysten ja julkisen sektorin tärkeimmiksi prioriteeteiksi muun muassa kilpailukyvyn parantamiseksi ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Myös huoltovarmuuden turvaamisessa näillä kahdella asialla on yhä merkittävämpi rooli. Etelä-Savossa konkreettisten ratkaisujen luomiseen onkin tartuttu innokkaasti.

Kaiken ytimessä on EcoSairilan teollisuusalue Mikkelissä, jonne kaupunki on pitkäjänteisesti pyrkinyt luomaan kestävien resurssien ja osaamisen lähdettä. Täällä materiaalikiertojen solmukohdassa on tarjolla muun muassa prosessivettä ja lämpöä uudelta jätevedenpuhdistamolta, kaasua biokaasulaitokselta sekä raaka-aineita lajitteluasemalta. Hankkeen tueksi on luotu muun muassa BEM-osaamiskeskus, joka tukee yrityksiä resurssien taloudellisessa ja resurssiviisaassa käytössä. Kun hävitettävä jäte saadaan muutettua toisen resurssiksi, ollaan kiertotalouden ytimessä.

Kierrätettävän materiaalin lisäksi alueella halutaan laittaa data kiertoon. Tämä on järkevää, sillä nämä kaksi asiaa tukevat toinen toisiaan. Materiaalivirtojen mukana syntyy uutta dataa, jonka avulla voidaan tehostaa syntyvien materiaalivirtojen käyttöä. Samalla luodaan pohjaa innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle. Kun kyseessä on monien erilaisten toimijoiden muodostama kokonaisuus, tarvitaan toimijoiden välille keskitetty ja hallittu järjestelmä, joka mahdollistaa datan keräämisen ja jakamisen. Tämän asian edistämiseksi Mikkelin kaupunki etsi asiantuntevaa, rohkeaa ja pitkäjänteistä kehityskumppania. Kilpailutuksen kautta, mihin kuului muun muassa prototyypin teko, rooliin valittiin vesi- ja energiahuollon järjestelmiin erikoistunut Mipro.

Kuva: EcoSairila alue. Miksei Oy.

Kuva: EcoSairila alue. Miksei Oy.

Yhdessä tilaajan, EcoSairilan alueen toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, Mipro lähtee toteuttamaan ratkaisua tähän ainutlaatuiseen kierto- ja datatalouden haasteeseen. Alueelle odotetaan suurta määrää toimijoita, joilla on monenlaisia tarpeita ja keskinäisiä riippuvuussuhteita, sekä tietysti erilaisia tietojärjestelmiä; työsarkaa tehtävässä siis riittää. Mipron vuosikymmenien kokemus, alan tuntemus ja osaaminen, sekä modernit työkalut, ovat kuitenkin omiaan haasteen selättämiseksi.

EcoSairilaan toteutettavan ratkaisun taustalla on Mipron kehittämä tietoalusta, joka pohjautuu modulaariseen arkkitehtuuriin ja uudelleenkäytettäviin ohjelmistokomponentteihin. Jos teilläkin data makaa paikoillaan tai sitä on hyödynnetty vain yhden järjestelmän sisällä, on Mipron uusi tietoalusta juuri näihin ongelmiin sopiva työkalu. Tietoalusta mahdollistaa erimerkiksi järjestelmäintegraatioiden toteuttamisen, datan prosessoinnin ja tallentamisen, tiedon jakamisen keskitetyn rajapinnan kautta, raportoinnin ja tiedon visualisoinnin sekä käyttäjien hallinnan. Esimerkiksi keskitetyn rajapinnan avulla voidaan helpottaa kolmansien osapuolten tarjoamien koneoppimisratkaisujen toteuttamista. Ja mikä tärkeintä, kokonaisuuden hallinta tapahtuu keskitetysti ja tietoturvallisesti.

Tietoalusta ei ole vain yhden toimituksen projekti, vaan modulaarista alustaa voidaan käyttää monissa muissa vastaavissa paikoissa, jossa dataa halutaan kerätä, jakaa ja kuluttaa. Ei ole väliä onko kohde suuri tai pieni, sillä alusta skaalautuu tarpeen mukaan – se voidaan asentaa vaikka läppärille.

EcoSairila hanke on Miprolle mielenkiintoinen jatke alueen kehittämisessä. Viime vuonna käyttöönotettuun Mikkelin uuteen jätevedenpuhdistamoon Mipro toimitti prosessiautomaation ja –instrumentoinnin. Voit lukea Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamosta nettisivuiltamme tai aikaisemmasta blogistamme.

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon automaatiohanke, 2019 – 2021

Metsä-Sairilan MBR-kalvobioreaktori jätevedenpuhdistamo: Tavoitteesta todellisuuteen MISONET-automaatiojärjestelmällä

Jos teilläkin halutaan laittaa data kiertoon tai haluat muuten kuulla lisää EcoSairilassa toteutetuista ratkaisuista, ota yhteyttä vesijaenergia@mipro.fi.


KIRJOITTAJA

Aleksi Ikonen

Projektitoimiston päällikkö

Aleksin ura Miprolla alkoi vuonna 2016, jonka jälkeen hän on ehtinyt työskentelemään monessa eri roolissa vesi- ja energiaprojektien parissa. Tällä hetkellä Aleksi toimii Mipron vesi- ja energiajärjestelmien projektitoimiston päällikkönä, vastaten muun muassa projektitoimitusten sopimushallinnasta.