MISONET-automaatiojärjestelmä: Tehokkuutta ja luotettavuutta ekologiseen kalankasvatukseen

Suomalainen teknologiayritys Finnforel on noussut ekologisen kalankasvatuksen edelläkävijäksi jo vuonna 2017, eli heti yrityksen perustamisesta lähtien. Yritys sijaitsee Pohjois-Savossa Varkaudessa, missä sen kiertovesikasvattamo mahdollistaa kalojen kasvun virtaavassa vedessä tarkasti optimoiduissa olosuhteissa. Ripeästi kasvava yritys avasi vuonna 2023 Suomen ensimmäisen kirjolohen valintajalostukseen keskittyneen emokala- ja poikastuotantolaitoksen Hollolaan. Tänä vuonna Finnforel kasvatti tuotantokapasiteettiaan kolmeen miljoonaan kiloon uuden Gigafactoryn myötä. Finnforelin tuotteita myydään laajasti Suomessa yli tuhannessa ruokakaupassa Saimaan Tuore -tuotemerkillä.

Kuva: Finnforel kirjolohen 12 kuukauden tuotantosykli

MISONET-automaatiojärjestelmä osana ekologista kalankasvatusta

Mipron rooli Finnforelin menestystarinassa on ollut huomattava. Vuosien 2022–2023 aikana Mipro toimitti Finnforelille laitoskohtaiset automaatiojärjestelmät, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa yhtiön kasvussa ja kehityksessä.

MISONET-automaatiojärjestelmät valvovat, ohjaavat ja säätävät kattavasti Finnforelin kirjolohen kasvatuslaitosten prosesseja. Näiden järjestelmien avulla Finnforel pystyy tarkasti optimoimaan kasvatusympäristöä ja varmistamaan kalojen hyvinvoinnin. Havainnollisen käyttöliittymän yksilölliset toiminnallisuudet suunniteltiin yhteistyössä tilaajan kanssa, mikä takaa sen, että järjestelmä vastaa täysin Finnforelin tarpeita ja odotuksia.

Mipron automaatiojärjestelmät ovat suunniteltu korkeaan käytettävyyteen ja luotettavuuteen. Kriittisimmät osuudet on kahdennettu, mikä varmistaa järjestelmän jatkuvan toiminnan myös häiriötilanteissa. Lisäksi Mipron monitorointijärjestelmä valvoo jatkuvasti järjestelmän käyttöä ja toimintaa, mikä varmistaa, että mahdolliset ongelmat havaitaan ja korjataan välittömästi.

Laitoksien eri alijärjestelmät ovat liitetty MISONET-automaatiojärjestelmään älykkään Mipro Core Platformin avulla. Platformin avulla tietoa voidaan käsitellä hallitusti ja turvallisesti ja se mahdollistaa myös tiedon keräämisen, jatkojalostamisen ja jakamisen myös muille osapuolille tarpeen mukaan.

Voimaa ja tehokkuutta yhteistyöstä

Finnforelin tavoite on mullistaa kalankasvatus sekä kotimaassa että ulkomailla. Mipron innovatiivinen automaatiojärjestelmä mahdollistaa ekologisen ja kestävän kalankasvatuksen, jossa luonnon kuormitus minimoituu ja kalojen hyvinvointi maksimoidaan. Tämä ei ainoastaan vastaa nykyisiin ympäristövaatimuksiin, vaan valmistaa myös tietä kestävälle tulevaisuudelle. Lähitulevaisuudessa järjestelmän automatisointiastetta nostetaan vaiheittain siten, että järjestelmä ohjaa ja opastaa käyttäjää entistä enemmän, antaen toimenpidesuosituksia ja tehden entistä enemmän ohjaus- ja säätötoimenpiteitä.

Mipron ja Finnforelin yhteistyö osoittaa, että ekologinen kalankasvatus on mahdollista ja kannattavaa. Mipron automaatiojärjestelmä on olennainen osa tätä kehitystä, ja sen avulla Finnforel onnistuu varmistamaan korkean laadun ja tehokkuuden kalankasvatuksessaan. Yhdessä tehdyt hankkeet toimivat erinomaisena pohjana myös tuleville laitoshankkeille ja voimme rakentaa kestävämpää ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta kalankasvatuksen alalla.


Lue lisää

Lue lisää Finnforellista:
FINNFOREL – CHANGING THE WAY FISH GETS IN OUR PLATES

Lue lisää Vesi ja Energia ratkaisuista:
MIPRO VESI JA ENERGIA RATKAISUT – ESITE


Kirjoittajat

Mipro Oy

Aki Muinonen
Myyntipäällikkö

Jaakko Jyrkinen
Projektitoimiston päällikkö

Finnforel Oy

Tommi Mäkinen
Head of Finnforel Technologies CTO

Antti Hannuniemi
Marketing & Promotion Manager