Kokkola-Ylivieska turvalaitehanke, 2014 – 2017

Mipro on toteuttanut yhden Suomen mittavimmista turvalaitehankkeista. Toimittamamme uusi turvalaitejärjestelmä kattaa Kokkola-Ylivieska-rataosan olemassa olevan raiteen sekä uuden kaksoisraiteen. Käyttöönotot ajoittuivat vuosille 2014-2017.

Kokkola–Ylivieska-kaksoisraiteella Mipron asetinlaitejärjestelmä ohjaa liikennettä yhdellä Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä rautatielinjoista, jossa junien kulkunopeus nousee 200 kilometriin tunnissaMipro toimitti Kokkola–Ylivieska-rataosalle akselinlaskentajärjestelmään perustuvan asetinlaitejärjestelmän, joka täyttää alan korkeimmat turvallisuusvaatimukset. Asetinlaitejärjestelmän lisäksi toimituksemme sisälsi uudet yhdistelmäopastimet, ja vastasimme myös rataosan ulkolaitteista sekä toteutimme useita rajapintoja, muun muassa junan kulunvalvontajärjestelmään, liikenteen kauko-ohjausjärjestelmään sekä Kokkolan ja Ylivieskan releasetinlaitteeseen. Asetinlaitejärjestelmää voidaan ohjata paikallisesti tai Oulun tai Seinäjoen ohjauskeskuksesta.

YHTEISTYÖ MIPRON KANSSA ON SAUMATONTA JA PROJEKTIEN LOPPUTULOS ON YLITTÄNYT AINA ODOTUKSET.

Mipron turvalaitetoimitus jakautui kolmeen päävaiheeseen: ensimmäiset käyttöönotot tehtiin kesän ja syksyn 2014 aikana rataosilla (Kokkola)-Matkaneva, Kälviä-Riippa sekä Riippa-Kannus. Toisessa päävaiheessa 2015 viimeisteltiin kaksoisraide Riipasta Kannukseen, otettiin käyttöön Matkaneva-Kälviä toinen raide sekä jatkettiin järjestelmän laajentamista Eskolan kautta aina Sieviin asti. Vuoden 2015 lopussa kaksoisraide ulottui ehjänä Kokkolasta aina Kannukseen asti.

Vuoden 2016 lopussa turvalaitejärjestelmä oli otettu kokonaisuudessaan käyttöön uuden kaksoisraiteen osuudella ja olemassa olevan raiteen osuudella Karhukankaalle saakka.

Koko rataosan turvalaitejärjestelmä oli käytössä syyskuun lopussa 2017.