Joensuun ratapihan turvalaiteurakka maaliin ajallaan 

Mipro Oy on toimittanut onnistuneesti Joensuun ratapihan uudet turvalaitteet. Väylävirasto teki hankintapäätöksen tarjouskilpailun perusteella 7.4.2021 ja ratapihaprojekti Mipron osalta käynnistyi vuonna 2021.

Toteutettu turvalaitejärjestelmän modernisointiprojekti sisälsi ratapihan asetinlaite- ja akselinlaskentajärjestelmien, opastimien valoyksiköiden, raideopastimien sekä kolmen tasoristeysjärjestelmän toimituksen. Urakan viimeinen käyttöönotto ja liikenteelle luovutus toteutettiin 14.12., jonka jälkeen ratapihan ohjaus siirrettiin kokonaisuudessaan Mipron uudelle asetinlaitteelle.  

”Joensuun ratapiha jaettiin yhdeksään käyttöönottoalueeseen ja turvalaitejärjestelmät otettiin käyttöön kahdeksassa eri vaiheessa reilun vuoden aikana. Projekti vaati useiden kymmenien miprolaisten työpanosta ja kuukausien testausjaksoja tehdasolosuhteissa ja maastossa. Keskeistä projektin läpiviennin onnistumisessa oli hyvin suunniteltu yhteensovittaminen tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Näiden tekijöiden summana turvalaitejärjestelmäprojekti pysyi aikataulussaan.”, kertoo Mipron projektipäällikkö Tomi Rantakangas.  

”Joensuun ratapihan projekti tehtiin asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä ja projekti oli hieno onnistuminen pitkään jatkuneen yhteistyön jatkoksi. Hyvä yhteistyö on jatkunut Joensuun projektin aikana käynnistyneessä Kuopion ratapihaprojektissa, jossa on pystytty hyödyntämään Joensuusta saatuja oppeja projektin ja asetinlaitetuotteen osalta. Joensuun projektin rinnalla kehitettiin Mipron TCS-O SIL4 asetinlaitetuotetta edelleen. Uutena ominaisuutena asetinlaitteessa on muun muassa EULYNX-standardin mukaiset liityntärajapinnat ETCS level 2 radiosuojastusjärjestelmään (RBC – Radio Block Center) sekä kauko-ohjaukseen.”, kertoo Mipron Väyläviraston asiakkuuspäällikkö Aki Luostarinen.  

“Yhteistyö Mipron kanssa sujui kiitettävästi ja saavutimme turvalaiteurakassa laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Joensuun ratapihan parantamisen turvalaiteurakka oli yksi onnistuneimmista urakoista, joita olen itse päässyt vetämään viimeisen 12 vuoden aikana. Miprolla oli projektissa erittäin osaava ja sitoutunut henkilöstö, mikä vaikutti suuresti hyvään lopputulokseen.”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen.  


LUE LISÄÄ

Lisätietoja Joensuun ratapihan urakasta

Väylävirasto – Joensuun ratapiha


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.