Mipro esillä Signal+Draht-lehdessä

Raideliikenteen johtava kansainvälinen ammattilehti SIGNAL & DRAHT julkaisi huhtikuun numerossaan 4/2019 Mipron artikkelin, jossa kuvataan, miten yritys täyttää toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset toiminnoissaan ja prosesseissaan.

Rautatieliiketoiminnassa turvallisuudenhallinta on avaintekijä. Niin se on myös monilla muilla toimialoilla, joilla vaaditaan turvallisuuskriittisten sovellusten käyttöä. Turvallisuuskriittisten sovellusten toteutukselle asetetut vaatimukset on aina täytettävä yrityksen koosta riippumatta.

Raideliikenteen turvallisuuskriittisten sovellusten toteutus eroaa muista toimialoista siinä, että matkustajien kuljetukseen liittyvää prosessia ei voi muuttaa kuten esimerkiksi tuotantolinjan tai voimalaitoksen automaatioprosessia, jos riskien arviointi osoittaa sen liian vaaralliseksi. Rautateiden turvalaitetoimittaja lähtee siitä, että toiminnan kaikilla tasoilla täytetään aina korkeimmat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Lue lisää artikkelistamme:

Safety management in SME company supplying railway systems

www.eurailpress.de/sd