Mipro kutsui yhteistyökumppanit turvallisuudenhallinnan teemapäivään

Mipron järjestämä Turvallisuudenhallinnan teemapäivä 14.3.2019 kokosi messukeskukseen joukon asiantuntijoita jakamaan tietoa, kuulemaan ja keskustelemaan turvallisuudenhallinnasta eri näkökulmista.

Nyt ensimmäistä kertaa järjestetty teemapäivä sisälsi asiantuntijaesityksiä raide- ja metroliikenteen sekä ydinvoimateollisuuden edustajilta.

Esitysten aiheita olivat mm. Eulynx-projekti, ISA:n toiminta projektissa, raideliikenteen turvallisuudenhallinta, metroliikenteen operatiivinen turvallisuudenhallinta, onnettomuustutkinta.

Mipron asiantuntijat keskittyivät esityksissään toiminnalliseen turvallisuuteen ja Safety Casen toteutukseen raideliikenteen hankkeissa sekä turvallisuuteen tuotehallinnassa erityisesti asetinlaitejärjestelmän näkökulmasta tarkasteltuna.


Avauspuheenvuorossaan Mipron Jari Pylvänäinen, Director, Systems toivoi, ettei tämä tapahtuma jäisi ensimmäiseksi ja viimeiseksi kerraksi, vaan siitä tehtäisiin vuotuinen perinne. ”Teemapäivä sai kohdeyleisöltä hyvän vastaanoton. Keskustelua esityksistä ja aiheista riitti, ja vaikuttaisikin, että vastaavanlaiselle tilaisuudelle olisi kysyntää jatkossakin,” toteaa tapahtuman isäntä Juha Turunen, Functional Safety Manager.

NELJÄ VUOSIKYMMENTÄ TURVALLISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Mipro on toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija; me toimitamme ratkaisuja raideliikenteen ja vesihuollon hallintaan ja varmistamme asiakkaidemme toiminnan turvallisuuden. Samalla varmistamme myös julkisen liikenteen, ympäristön, vesihuollon ja juomaveden turvallisuuden.

Päivittäisessä työssä panostamme vahvan turvallisuuskulttuurin luomiseen, turvallisuudenhallintajärjestelmän kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen. Näin varmistamme, että täytämme kansainvälisten standardien vaatimukset projektien toteutuksessa ja laiteteknisissä ratkaisuissa.

Vahvuutenamme on kokonaisvaltainen näkemys toiminnallisesta turvallisuudesta, turvallisuusjohtamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta.