Mipro valittu Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon prosessiautomaation ja -instrumentoinnin toimittajaksi

Mipro Oy ja Mikkelin Vesilaitos ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Mipro toimittaa prosessiautomaation ja -instrumentoinnin Metsä-Sairilan uudelle jätevedenpuhdistamolle. Mipron toimituskokonaisuuteen kuuluu myös Kenkäveron tulopumppaamon ja Salosaaren mittausaseman automaatio. Sopimuksen arvo on 1,45 miljoonaa euroa. Hankkeen käyttöönotto ajoittuu loppusyksyyn 2020.

Projekti on yksi Mipron historian merkittävimmistä vesihuoltosektorin hankkeista.

Mipron 40-vuotisessa vesihuoltoliiketoiminnassa Mikkelin Vesilaitos on ollut tärkeä kumppani jo lähes neljännesvuosisadan ajan. Olemme erittäin tyytyväisiä, että hyvä yhteistyömme jatkuu koko Etelä-Savon vesihuollon kehitykselle keskeisessä EcoSairila– kiertotaloushankkeessa, jossa Mipron automaatiotekniikan osaaminen näyttelee merkittävää osaa rakennettaessa Suomen kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, toteaa Mipro Oy:n toimitusjohtaja Juha Nurmi.


Mipro vastaa Metsä-Sairilan automaatiohankkeesta avaimet käteen -periaatteella. Toimitus sisältää puhdistamolle rakennettavan MISONET-automaatiojärjestelmän, joka liitetään osaksi vesilaitoksen jo olemassa olevaa Mipron toimittamaa automaatiojärjestelmää. Toimitukseen kuuluu myös noin 250 mittaus- ja analyysilaitetta, jotka kytketään osaksi automaatiojärjestelmää. Puhdistamon ja Kenkäveron tulopumppaamon vesiprosessit kytkeytyvät automaatioon yhteensä noin 5000 liityntäpisteen kautta. Näin saadaan kattavasti reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella automaatio säätää puhdistusprosessia tarkasti ja energiatehokkaasti.

Metsä-Sairilan uuden laitoksen puhdistusprosessi perustuu kalvobioreaktori (MBR) -tekniikkaan ja sen käytettävyydelle, luotettavuudelle ja puhdistustuloksille on asetettu korkeat vaatimukset. Mipron prosessiautomaation luotettavuus ja korkea käytettävyys varmennetaan kattavilla kahdennuksilla.

Mipro Oy:n myyntipäällikkö Aki Muinonen näkee tärkeänä sen, että yritys voi olla mukana hankkeessa ja myötävaikuttaa siten alueen vesi- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen.

”Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon moderni MBR-prosessi vaatii toimiakseen edistynyttä ja luotettavaa teknistä automaatioratkaisua, joka täyttää korkeat käytettävyysvaatimukset. Mipro on jo aiemmin toteuttanut Kenkäveron jätevedenpuhdistamolle MBR-pilottilaitoksen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiojärjestelmän ja pystyy näin hyödyntämään Metsä-Sairilan ratkaisussa siitä saamiaan kokemuksia.”

Meidän kannaltamme on positiivista, että Mipro pystyy toimittamaan myös puhdistamon MBR-suodatusprosessin automaation, vaikka kyseessä on Suomen oloissa uudenlainen tekniikka”, Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki kommentoi hanketta. Turkki nostaa esille myös sen, että Mipron toimittama nykyinen kunnossapitojärjestelmä laajennetaan koskemaan puhdistamoa: ”Näin vältytään useiden järjestelmien ylläpidolta.”

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Aki Muinonen Sr. myyntipäällikkö Mipro Oy (vas.), Tapani Korhonen Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja, Maijeli Parppei Ramboll CM Oy, Reijo Turkki Vesilaitoksen johtaja, Pasi Heinonen Ramboll CM Oy.

Lisätietoja antaa: Aki Muinonen, Sr. myyntipäällikkö, Mipro Oy,

+358 44 749 1222, aki.muinonen(at)mipro.fi

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt. Miprolla on 40 vuoden kokemus vesihuollon prosesseista ja järjestelmätoimituksista.

Mikkelin Vesilaitoksen uusi Metsä-Sairilan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Se on rakennettu kallion sisään, jossa on tasaiset prosessiolosuhteet jäteveden käsittelyyn. Näin minimoidaan myös ympäristölle aiheutuvat haitat. Se korvaa nykyisen Kenkäverossa sijaitsevan puhdistamon, joka on valmistunut 1960-luvulla ja tullut elinkaarensa päähän.

Uusi puhdistamo mahdollistaa monipuolisen tutkimus- ja kehitystyön. Puhdistamon yhteyteen rakennettava vihreän linjan clean-tech-ympäristö mahdollistaa maailman huippua olevan vesien puhdistukseen liittyvän tuotekehityksen ja tutkimuksen.

Metsä-Sairilan puhdistamon prosessi on moderni MBR-prosessi ja ensimmäisiä Suomessa. Kalvobioreaktori eli MBR-prosessi on aktiivilieteprosessin ja kalvosuodatusprosessin yhdistelmä. Kalvoyksiköiden ansiosta jätevedestä saadaan pois lähes kaikki kiintoaine, mikrobit, mikromuovit sekä merkittävä osa lääkejäämistä. Lisäksi prosessilla pystytään erottamaan vedestä molekyylikokoisia ja jopa ionikokoisia partikkeleita. Rehevöitymistä aiheuttava fosforikuormitus vähenee nykyisestä yhteen kolmasosaan.

Lisätietoa: www.mipu.fi