Mipro valittu mukaan kiertotalouden suunnitteluvalmiuksia kehittävään valmennusohjelmaan

Vuodenvaihteessa Suomessa on alkamassa kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kiertotalouden mukaisia suunnitteluvalmiuksia kehittävä valmennusohjelma yrityksille. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Ympäristöministeriön alaiset Design Forum Finland ja kiertotalousasiantuntija Ethica Oy kumppaneineen.

Mipro valittiin mukaan valmennusohjelmaan 71 hakijan joukosta. Yksi valmennusohjelmaan osallistumisen edellytys oli, onko yritys tai sen toimiala sitoutunut Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin. Koska asiakkaamme ovat mukana jätevedenpuhdistuksen Green Deal-sopimuksessa. Mipron järjestelmät ja asiantuntemus on olennainen linkki tulosten saavuttamisessa. Tämän vuoksi olemme ylpeitä päästessämme mukaan valmennusohjelmaan ja kehittämään myös omaa toimintaamme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Miprolta valmennusohjelmaan osallistuu asiantuntijoista sekä yrityksen johdosta muodostettu Ympäristöryhmä. Ryhmän tavoitteena on kehittää tuotteita, palveluita ja toimintamalleja laajemmissa kokonaisuuksissa toimiviksi ja tuottamaan enemmän arvoa usean elinkaaren ja käyttäjän kautta.

Kuva 1: Ohjelman aikataulu. Circular Design (2022).

Lähteet:

Kuva 1:

https://circulardesignsuomi.kiertotaloussuomi.fi/

Lue lisää

Lisätietoja Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelmasta nettisivuilta

Circular Design

Lisätietoja Green Deal-sopimuksesta

Sitoumus 2050


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.