Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 11/2021: Implementing modern IT requirements in Traffic Management System products

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 11/2021: Implementing modern IT requirements in Traffic Management System products

Mipron teknologiajohtaja Kari Haapalan artikkeli ”Nykyaikaisten IT-vaatimusten toteuttaminen liikenteenhallintajärjestelmätuotteissa” julkaistiin marraskuun Signal + Drahtlehdessä. Artikkelissaan Haapala pohtii, millaisia hyötyjä nykyaikaiset IT-teknologiat voivat tuoda raideliikennejärjestelmiin ja miksi järjestelmiä, kuten TMS:ää tai CTC:tä, tulisi ylläpitää kuten mitä tahansa IT-järjestelmää.

Liikenteenhallintajärjestelmän (TMS) tai keskitetyn liikenteenohjausjärjestelmän (CTC) ylläpito ei eroa minkään muun IT-järjestelmän ylläpidosta. Järjestelmän omistajat vaativat muun muassa korkeaa käytettävyyttä, helppoja päivityksiä, nollakatkosaikaa, , korkeaa tietoturvatasoa ja joustavaa skaalausta. Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka nämä hyvin yleiset alustaominaisuudet voidaan toteuttaa jopa vanhemmassa TMS-järjestelmässä ja mitä hyötyä nykyaikaiset ITteknologiat voivat tuoda sovelluksiin.”


Lue lisää artikkelistamme:

Implementing modern IT requirements in Traffic Management System products

www.eurailpress.de/sd


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.