Tampere-Seinäjoki rataosuuden kauko-ohjausmuutokset otettiin käyttöön onnistuneesti

Tampere-Seinäjoki rataosuudella, joka lukeutuu yhdeksi Suomen pääradoista, aloitettiin 2019 modernisointihanke. Tämän rataosuuden asetinlaitteita hallinnoidaan Mipron toimittamasta Länsi-Suomen kauko-ohjausjärjestelmästä (TAKO).

Fintraffic Raide Oy, joka hallinnoi kauko-ohjausjärjestelmää, tilasi Miprolta kauko-ohjausmuutokset TAKO-järjestelmään uuden asetinlaitteen liittämiseksi. Työ piti sisällään muun muassa uudet ohjauskuvat ja niiden käyttöönoton, sekä vanhojen ohjauskuvien purun järjestelmästä. Muutokset tehtiin järjestelmään vaiheistetusti asetinlaiteprojektin mukaisissa käyttöönotoissa; näin pystyttiin minimoimaan käyttökatkokset kauko-ohjauksessa tärkeällä rataosuudella.

“Kauko-ohjausmuutosten suunnittelu käynnistettiin yhdessä Fintraffic Raide Oy:n, Väyläviraston sekä asetinlaitetoimittajan kanssa talvella 2021. Isossa projektissa on useasti paljon muutoksia, kuten tässäkin, mutta niitä pyrittiin hallinnoimaan tiiviissä yhteistyössä koko projektin ajan urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Järjestelmä- ja yhteistoimintatestien jälkeen käyttöönotot päästiin aloittamaan aikataulun mukaisesti toukokuussa 2022 ja viimeinen viidestä käyttöönottovaiheesta saatiin onnistuneesti maaliin 19.6.2022. Projekti luovutettiin Fintraffic Raide Oy:lle 15.8.2022.” kertoo Mipron projektipäällikkö Tomi Rantakangas.

Lue lisää TAKO-kauko-ohjausjärjestelmästä internetsivuiltamme https://www.mipro.fi/fi/Asiakkaat/TAKO-Länsi-…


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.