Tänä vuonna juhlimme 40-vuotiasta Miproa

Tämä vuosi on Miprossa juhlavuosi: jo neljän vuosikymmenen ajan olemme olleet mukana rakentamassa turvallisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa. Raideliikenteen, vesi- ja energiahuollon sekä teollisuuden turvallisuuden hallintaan kehittämämme ratkaisut varmistavat asiakkaidemme toiminnan turvallisuuden ja samalla myös julkisen liikenteen, ympäristön, vesihuollon ja juomaveden turvallisuuden.

Kun Mipro perustettiin vuonna 1980 nimellä Mikkelin Prosessiohjaus Ky, sen toimialana oli prosessiteollisuuden sekä vesihuollon automaatiosuunnittelu ja -asennukset. 90-luvun alun ainutlaatuinen oivallus hyödyntää teollisuuden turvalogiikoita rautatiejärjestelmissä laajensi yrityksen toimialaa ratkaisevalla tavalla. Siitä lähtien Mipro on ollut rautatiejärjestelmien pioneeri Suomessa. Vesihuolto on säilynyt yhtiön toisena päätoimialana, ja tällä hetkellä olemme yksi johtavia veden- ja energianhallintajärjestelmien toimittajia Suomessa.

TOIMINNALLISEN TURVALLISUUDEN JA AUTOMAATION VAHVA OSAAJA

”Mipron missiona on rakentaa turvallista ja toimivaa yhteiskuntaa”, toteaa Stiina Snäll, Mipro Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

– Vastuullisuus, vahva osaaminen sekä kannattava liiketoiminta ovat aina olleet yrityksemme toiminnan perusajatuksena. Olen todella iloinen ja ylpeä voidessani todeta, että Miprolla on asiakkaita, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä lähes koko toimintahistoriamme ajan. Tällaisen yhteistyön ja pitkien työurien kautta saatu osaaminen ja kokemus ovat vahva perusta yrityksemme menestykselle.

Haluamme jatkossakin olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia: toimittaa laadukkaita ja hyviä ratkaisuja niin Suomessa kuin ulkomailla ja olla asiakkaillemme luotettava ja sopiva vaihtoehto. Siksi panostamme jatkuvaan kehittämiseen, pidämme huolta omasta osaamisestamme, ratkaisujemme ajanmukaisuudesta sekä omien työtapojemme laadusta ja tehokkuudesta.

Me kaikki miprolaiset haluamme tehdä asiat hyvin ja olla mukana tekemässä hyviä asioita. Lähdemme uudelle vuosikymmenelle jo keskisuurena yrityksenä ja tärkeänä toimijana suurimmilla markkinoillamme Suomessa ja Virossa – toiminnallisen turvallisuuden ja automaation vahvana osaajana.

Lue Mipron Historian virstanpylväät täältä.


Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Kasvavan yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.