Forssan kaupungin Sortohaan jätevedenpuhdistamo

”YHTENÄINEN KOKONAISRATKAISU HELPOTTAA KÄYTTÄJIEN TYÖTÄ.”

Mipro toimitti automaatiojärjestelmän Forssan kaupungin Sortohaan jätevedenpuhdistamolle, jossa toteutettiin mittava laajennus- ja saneeraushanke.

”Hankkeen tavoitteena on puhdistusprosessin tehostaminen siten, että laitos täyttää uusien vuoden 2017 alussa voimaan tulevien lupaehtojen mukaiset typenpoistovaatimukset”, kertoo vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen.

”Uusi automaatiojärjestelmä on itsestään selvä osa tehostettua puhdistusprosessia.”

Puhdistamolle toimitettu automaatiojärjestelmä integroitiin osaksi Mipron aikaisemmin toimittamaa vesihuollon MISONET-valvomojärjestelmää. Uuden automaatiotoimituksen myötä asiakas sai käyttöönsä yhtenäisen kokonaisjärjestelmän, jonka kautta voidaan ohjata kaikkia laitoksen prosesseja.

Kimmo Paakkonen toteaa, että Sortohaan puhdistamon automaatiotoimituksen tavoitteena oli nimenomaan saada kaikki toiminnot yhden käyttöliittymän taakse.

HELPOTTAA KÄYTTÖ- JA PÄIVYSTYSHENKILÖSTÖN TYÖTÄ, KUN HE PYSTYVÄT VALVOMAAN JA OHJAAMAAN KAIKKIA KOHTEITA SAMASTA JÄRJESTELMÄSTÄ JA SAMOJEN NÄYTTÖJEN KAUTTA.

Automaatiotoimitus ajoittui keväälle 2017.

Forssan kaupungin Sortohaan puhdistamo on rakennettu 1970-luvulla. Hankkeessa saneerattiin laitoksen vanhaa osaa ja rakennettiin mm. uutta allastilaa biologiseen osaan. Sortohaan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on mitoitettu 80 000 – 100 000 asukasvastineluvun mukaan. Merkittävä osa jätevesikuormituksesta tulee kaupungin elintarvikeyrityksistä.