Keski-Savon Veden valvomohanke

SYVÄNSIN POHJAVESIHANKE KÄYNNISTI YHTEISTYÖN

Vuoteen 1993 saakka Varkauden kaupungin talousvesi tuotettiin Viltinrannan vesilaitoksella ja raakavetenä käytettiin viereisen Komminselän pintavettä. Syvänsin pohjavesihanke kyseisenä vuonna oli kaiken kaikkiaan merkittävä: tuolloin kaupunki siirtyi kokonaisvaltaisesti pohjaveden käyttöön. Tästä alkoi myös nykyisin Keski-Savon Veden -nimellä toimivan vesilaitoksen ja Mipron yhteistyö.

Mipro toteutti automaation Syvänsin vedentuotannon ohjaukseen, alkalointilaitoksen ohjaukseen ja vesitornien kaukokäyttöön. Tuolloin otettiin käyttöön ensimmäinen luvanvarainen radioverkko ja myös ensimmäinen MISONET-valmomojärjestelmä Viltinrantaan.

MIPRO TOIMITTI KESKITETYN VALVOMORATKAISUN OLEMASSA OLEVAA HYÖDYNTÄEN

”Meillä on tällä hetkellä käytössä neljä eri automaatiojärjestelmää. Mipron järjestelmillä ohjataan jo puhtaanveden tuotantoa ja saneeraushankkeen yhteydessä jätevedenpumppaamoiden automaatiojärjestelmä korvataan Mipron järjestelmällä”, kertoo vesihuoltoinsinööri Arto Koponen. ”Sen jälkeen 60 pumppaamon ohjaus ja valvonta kytkeytyy suoraan keskusvalvomoon ja Mipron MiSO Net -järjestelmään. Näin yksi valvomo jää kokonaan pois käytöstä. Muiden toimipisteiden automaatiojärjestelmät integroidaan keskusvalvomoon rajapintaratkaisujen avulla. Tavoitteena on, että myös Akonniemen jätevedenpuhdistamolta saadaan tarvittavat mittaukset ja ohjaukset tänne.”

Arto Koposen mukaan Mipron valvomoratkaisu oli helppo ottaa käyttöön ja edullinen tapa toteuttaa keskitetty ratkaisu. Hankkeessa hyödynnettiin olemassa olevaa laitteistoa ja tekniikkaa, minkä ansiosta keskusvalvomo saatiin nopeasti käyttöön.

”ME OLEMME IHAN RAUHALLISIN MIELIN.”

Historiallisen ja kaupungin vesihuoltoon oleellisesti vaikuttaneen Syvänsin pohjavesihankkeen jälkeen Mipro on ollut mukana uudistamassa ja laajentamassa Keski-Savon Veden automaatioratkaisuja. Merkittävimpiä näistä ovat:

  • Viltinrannan vesilaitoksen automaation laajennushanke
  • Raakaveden pumppauksen automaatio
  • Puhtaan veden hankinnan ja jakelun automaation uusinta
  • Kangaslammin kaupunginosan vedentuotannon liittäminen

Käyttötukipalvelusopimus solmittiin vuonna 2002, mikä on taannut nopean avun vikatilanteissa. Erityisen tärkeänä Arto Koponen pitää sopimukseen liittyvää verkkopalvelua, johon häiriöt ja niihin liittyvät vastaukset ja toimenpiteet kirjataan. ”Näin kaikille jää tapahtumahistoria talteen.”

”Olemme tehneet Mipron kanssa automaatioyhteistyötä yli 20 vuotta eikä toiminnassa, toimintatavoissa tai järjestelmässä ole ollut moitteensijaa. Me olemme ihan rauhallisin mielin.”

Keski-Savon Veden kehityshankkeessa integroitiin automaatiojärjestelmät yhteen keskusvalvomoon ja henkilöstölle rakennettiin yhteiset toimitilat. ”Meidän toimintamallimme on ainutlaatuinen. Meillä on tiivis moniosaajien porukka, jonka työtä uusi keskusvalvomo tehostaa entisestään.”