Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon automaatiohanke, 2019 – 2021

KÄYTETTÄVYYS JA VESITURVALLISUUS AVAINASEMASSA

Mipro toimitti Mikkelin Vesilaitoksen Metsä-Sairilan uuteen puhdistamoon prosessiautomaation ja –instrumentoinnin kesäkuun lopussa 2019 solmitun sopimuksen mukaisesti. Toimituskokonaisuuteen kuului myös Kenkäveron tulopumppaamon ja Salosaaren mittausaseman automaatio.

MBR-prosessiin perustuva puhdistamo on tekniikaltaan maailman moderneimpia. 2021 keväällä käyttöönotettu jätevedenpuhdistamo on yksi Mipron historian merkittävimmistä vesihuoltosektorin hankkeista.

AVAIMET KÄTEEN –TOIMITUS

Mipro vastasi Metsä-Sairilan automaatiohankkeesta avaimet käteen -periaatteella. Toimitus sisälsi puhdistamolle rakennettavan MISONET-automaatiojärjestelmän, joka liitettiin osaksi vesilaitoksen jo olemassa olevaa Mipron toimittamaa automaatiojärjestelmää. Toimitukseen kuului myös prosessi-instrumentointi, jossa asennettiin 250 mittaus- ja analyysilaitetta, jotka kytkettiin osaksi automaatiojärjestelmää.

Puhdistamon ja Kenkäveron tulopumppaamon vesiprosessit kytkeytyvät automaatioon yhteensä noin 5000 liityntäpisteen kautta. Näin saadaan kattavasti reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella automaatio säätää puhdistusprosessia tarkasti ja energiatehokkaasti.

MIPRO ON OLLUT MIKKELIN VESILAITOKSELLE VUOSIEN VARRELLA VANKKUMATON TUKI JA TODELLINEN KUMPPANI.

MBR-SUODATUSPROSESSI ENSIMMÄISTÄ KERTAA SUOMALAISEEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOON

Metsä-Sairilan uuden laitoksen puhdistusprosessi perustuu kalvobioreaktori (MBR) -tekniikkaan ja sen käytettävyydelle, luotettavuudelle ja puhdistustuloksille on asetettu korkeat vaatimukset. Yhdessä MISONET-automaatiojärjestelmän kanssa, puhdistamon ensimmäisen käyttövuoden aikana saatuihin tuloksiin voidaan olla erittäin tyytyväisiä; fosforin ja liukoisen fosforin määrä laskevassa vedessä on vain 0,05mg/l, kun sallittu määrä on 0,30mg/l. Vedestä saadaan puhdistettua tehokkaasti myös lääkejäämät sekä muut ravinteet. Tämän vuoksi puhdistettua vettä voidaankin uusiokäyttää muun muassa alueen muiden toimijoiden toiminnassa tai johtaa se turvallisesti Saimaan vesistöön.

Mipron automaatiojärjestelmän ja prosessiautomaation luotettavuus ja korkea käytettävyys varmennetaan kattavilla kahdennuksilla. Nyt rakennettu ratkaisu tulee kestämään puhdistustulostensa ja tekniikkansa puolesta vuosikymmeniä. Tämä tekee ratkaisuista kustannustehokkaita ja aikaa kestäviä.

Mipro Oy:n myyntipäällikkö Aki Muinonen näkee tärkeänä sen, että yritys voi olla mukana hankkeessa ja myötävaikuttaa siten alueen vesi- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen.

”Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon moderni MBR-prosessi vaatii toimiakseen edistynyttä ja luotettavaa teknistä automaatioratkaisua, joka täyttää korkeat käytettävyysvaatimukset. Mipro on jo aiemmin toteuttanut Kenkäveron jätevedenpuhdistamolle MBR-pilottilaitoksen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiojärjestelmän ja pystyy näin hyödyntämään Metsä-Sairilan ratkaisussa siitä saamiaan kokemuksia.”

Meidän kannaltamme on positiivista, että Mipro pystyy toimittamaan myös puhdistamon MBR-suodatusprosessin automaation, vaikka kyseessä on Suomen oloissa uudenlainen tekniikka”, Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki kommentoi hanketta. Turkki nostaa esille myös sen, että Mipron toimittama nykyinen kunnossapitojärjestelmä laajennetaan koskemaan uutta puhdistamoa: “Näin vältytään useiden järjestelmien ylläpidolta.