Mikkelin vesilaitos – tiivistä yhteistyötä Mipron kanssa 20 vuotta

JATKUVAA KEHITYSTYÖTÄ

Mikkelin Vesilaitos tunnetaan laadukkaasta vedestään ja edistyksellisestä sekä aktiivisesta toimintojensa kehittämisestä. Vesilaitos on tehnyt tiivistä ja kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Mipron kanssa jo yli 20 vuotta.

SYNERGIAETUJA

Mittava automaatio- ja kaukokäyttöjärjestelmän uudistushanke 1990-luvun jälkipuoliskolla loi pohjan Mipron ja Mikkelin Vesilaitoksen pitkälle ja tuloksekkaalle yhteistyölle. Jo kahden vuosikymmenen ajan Mipro on huolehtinut vesilaitoksen kaikista keskeisistä automaatio- ja kaukokäyttöhankkeista.

Olemme luoneet yhdessä Mikkelin Vesilaitoksen kanssa tehokkaan ja käyttäjäystävällisen kokonaisjärjestelmän. Kuntaliitosten myötä uudet alueet on integroitu osaksi kokonaisjärjestelmää, jolla tällä hetkellä hallitaan keskitetysti 250 kaukokäyttökohdetta hyvin laajalla toiminta-alueella.

KOKONAISVALTAISTA PALVELUA

Mipro on tarjonnut Mikkelin Vesilaitokselle johtamista ja varautumista helpottavia palveluita vuodesta 1998 alkaen. Kattavaan palvelukokonaisuuteen sisältyy jatkuvan järjestelmätuen lisäksi vesihuollon tilannekuva, kunnossapidon hallinta, viestintä ja raportointi.

Mikkelin Vesilaitoksen mukaan palveluihin sisältyvän kunnossapito-ohjelman merkitys korostui entisestään vesihuoltolakiin vuonna 2014 tulleiden lisävaatimusten myötä:

– Uudistettu vesihuoltolaki velvoittaa vesilaitoksia olemaan tarkoin selvillä käyttämiensä laitteiden kunnosta. Käytännössä meidän pitää tietää esimerkiksi laitteiden ja rakennusten käyttöönottoajankohdat, materiaalit, tulevat huoltotarpeet ja -historiat, korjaus- ja uusimistarpeet ja niin edelleen.

MIPRO ON OLLUT MIKKELIN VESILAITOKSELLE VUOSIEN VARRELLA VANKKUMATON TUKI JA TODELLINEN KUMPPANI.