Mipro modernisoi Itä-Suomen ratapihoja

Mipro on modernisoinut Suomen ja Venäjän väliselle rajaliikenteelle tärkeiden ratapihojen turvalaitejärjestelmiä Itä-Suomessa.

Mipro uudisti turvalaitejärjestelmät Niiralan, Vainikkalan ja Kotka Kotolahti-Mussalon ratapihoilla osana Liikenneviraston Rautateiden turvalaitejärjestelmien uusiminen osahankinta 1 -hanketta. Lisäksi yhtiö modernisoi parhaillaan Kotkan ratapihan turvalaitejärjestelmää erillishankkeena.

Kolme ns. korjausvelkahankkeeseen kuulunutta ratapihaa otettiin käyttöön vuosina 2016-2018. Kukin ratapiha toteutettiin ja otettiin käyttöön omana kokonaisuutenaaan.

Mipro toimitti ratapihojen ohjaukseen vaativinta mahdollista turvalaitetekniikkaa (SIL4-turvallisuuden eheystason järjestelmät). Ratapihatoimintojen modernisoinnilla vähennetään manuaalisia toimintoja ja tehostetaan siten liikennöintiä ja parannetaan turvallisuutta.

Ratapihojen modernisoinnilla vähennetään manuaalisia toimintoja ja tehostetaan siten liikennöintiä ja parannetaan turvallisuutta.

NIIRALAN RATAPIHA

Niiralan 15-raiteiselle ratapihalle Mipro toimitti uuden SIL4-turvallisuuden eheystason tietokonepohjaisen asetinlaitejärjestelmän, toteutti rajapinnat olemassa oleviin asetinlaitteisiin ja liitti liikennepaikan osaksi Mipron (Niirala)–(Säkäniemi) -kauko-ohjausjärjestelmää. Mipron toimittama asetinlaitejärjestelmä korvasi ratapihaa ohjanneen relepohjaisen VR76-asetinlaitteen. Uusi järjestelmä vastaa nykyisiä määräyksiä ja parantaa oleellisesti ratapihan turvallisuustasoa.

Niiralan ratapihan uusi turvalaitejärjestelmä otettiin käyttöön joulukuun alussa 2017.

VAINIKKALAN RATAPIHA

Vainikkalan kaksiosaiselle ratapihalle Mipro toimitti modernin, korkeimman mahdollisen turvallisuustason (SIL4) turvalaitejärjestelmän, jolla korvattiin vanha 1970-luvun reletekniikkaan perustunut järjestelmä. Lisäksi rakennettiin mahdollisuus liittää ratapihan raiteisto kauko-ohjaukseen. Vainikkalan molemmat ratapihat (Vainikkala, Vainikkala tavara), 35 raidetta ja niiden turvalaite-elementit hallinnoidaan keskitetysti samalla asetinlaitteella.

Vainikkala on rautatieliikenteen kannalta merkittävin Suomen ja Venäjän välinen henkilö- sekä tavaraliikenteen raja-asema. Vainikkala on myös keskeisin rajaliikenteen ratapiha, jonka läpi kulkee paljon vaarallisten aineiden kuljetuksia.

Uusi turvalaitejärjestelmä otettiin käyttöön 8.11.2018. Käyttöönotot toteutettiin vaiheittain kuuden viikon aikana liikenteen ollessa käynnissä.

KOTKA KOTOLAHTI-MUSSALON RATAPIHA

Kotka Kotolahti-Mussalon ratapihoille Mipro toimitti täysin uudet turvalaitejärjestelmät ja vastasi myös järjestelmien kaapeloinneista ja asennuksista. Uudet järjestelmät mahdollistavat ratapihojen täysmittaisen hyödyntämisen ja parantavat tavaraliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta.

Kotolahden ja Mussalon ratapihoilla ei ollut aikaisemmin turvalaitteita ja useita vaihteita jouduttiin kääntämään käsin. Mipro toimitti ratapihoille nykymääräykset ja standardit täyttävät korkeimman SIL4-turvallisuuden eheystason asetinlaitejärjestelmät. Ne otettiin käyttöön 17.6.2018.