SIA-toimitus Herajoen vesilaitoksen saneeraushankkeeseen

Mipro toimitti sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation Riihimäen Veden Herajoen vesilaitoksen saneeraushankkeeseen. Mittavassa saneerauksessa uusittiin vesilaitoksen prosessilaitteet, vedenottamon koneisto ja automaatio ja rakennettiin aktiivihiilisuodatus.

Mipron sähkö- ja instrumentointiurakka sisälsi

  • vesilaitoksen ja prosessi- ja rakennussähköistyksen
  • prosessi-instrumentoinnin
  • taajuusmuuttajat
  • kamera- ja kulunvalvontajärjestelmän.

Saneerattu laitos otettiin käyttöön syyskuussa 2016.

”Laitoksen tulee toimia koko saneerauksen ajan”, kertoo Tiina Oksanen. ”Se tuo luonnollisesti omat haasteensa hankkeeseen. Kriittisin vaihe on yliheitto eli siirtyminen vanhasta automaatiojärjestelmästä uuteen – ilman prosessivirheitä.”

Riihimäen Veden käyttöpäällikön Tiina Oksasen mukaan saneeraushankkeen tavoitteena on taata juomaveden korkea laatu ja laitoksen toimintavarmuus.

”Kaksikymmentä vuotta sitten saneerattu automaatio on vanhentunut ja sen korvaaminen uudella järjestelmällä tuo toimintavarmuutta, samoin koneiston uusinta. Energian- ja sähkönkulutukseen haetaan säästöjä tehokkaammalla prosessinohjauksella ja -säädöillä. Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön veden aktiivihiilisuodatus, jolla tehostetaan puhdistusprosessia ja parannetaan veden laatua.”

Mipron automaatiotoimitus sisältää

  • vesilaitoksen automaation
  • valvomojärjestelmän.

Laitoksen rakennusautomaatio integroidaan osaksi prosessiautomaatiojärjestelmää ja sitä operoidaan samojen näyttöjen kautta.

Mipron sähkö- ja instrumentointiurakka sisältää

  • vesilaitoksen ja prosessi- ja rakennussähköistyksen
  • prosessi-instrumentoinnin
  • taajuusmuuttajat
  • kamera- ja kulunvalvontajärjestelmän.

”Laitoksen tulee toimia koko saneerauksen ajan”, kertoo Tiina Oksanen. ”Se tuo luonnollisesti omat haasteensa hankkeeseen. Kriittisin vaihe on yliheitto eli siirtyminen vanhasta automaatiojärjestelmästä uuteen – ilman prosessivirheitä.”

MIPRO TEKEE JATKUVASTI KEHITYSTYÖTÄ JA MIETTII, KUINKA JO ENNESTÄÄN TOIMIVIA PALVELUITA JA JÄRJESTELMIÄ VOIDAAN KEHITTÄÄ ETEENPÄIN. TÄMÄ ETEENPÄINPYRKIVÄ ASENNE KOITUU MYÖS ASIAKKAIDEN EDUKSI.